Visuomenės institucijų reitingas: mokinių nuomonė
Straipsniai
Tomas Stulpinas
Publikuota 1999-12-15
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1999.06.9461
PDF

Reikšminiai žodžiai

visuomenės institucijų reitingas
šeima
draugai
mokytojai
klasės draugai
bažnyčia
žiniasklaida

Kaip cituoti

Stulpinas T. (1999) „Visuomenės institucijų reitingas: mokinių nuomonė“, Acta Paedagogica Vilnensia, 60, p. 92-102. doi: 10.15388/ActPaed.1999.06.9461.

Santrauka

Pristatomas mokinių nuomonės apie visuomenės institucijas tyrimas. Tyrimas atskleidė visuminį pagrindinių visuomenės institucijų vaidmenį pasaulietinės bendrojo lavinimo mokyklos mokiniams. Tyrimu nustatyta: paskirų institucijų poveikio ypatumai, dinamika priklausomai nuo mokinių amžiaus, jų įtaka skirtingos lyties ir gyvenamosios vietos respondentams. Išskirtos visuomenės institucijos pagal svarbą mokinių vertinamos tokia tvarka: šeima, draugai, pedagogai, klasės bendruomenė, bažnyčia, žiniasklaida. Statistinis tyrimas parodė, jog respondentų nuomonės, nors ir šiek bei tiek panašios, yra labai išsisklaidžiusios. Atsakymų įvairovė rodo mokinių nuostatų diferencijavimąsi.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.