Teisė ir mokinio socializacija
Straipsniai
Živilė Jonynienė
Publikuota 2000-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2000.07.9488
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vaiko teisės
socializacija
asocializacija
delinkvencija
tarptautinės organizacijos.

Kaip cituoti

Jonynienė Živilė (2000) „Teisė ir mokinio socializacija“, Acta Paedagogica Vilnensia, 70, p. 92-117. doi: 10.15388/ActPaed.2000.07.9488.

Santrauka

Juridiškai įteisintos vaiko teisės yra norma, kurios laikytis turi kiekvienas visuomenės narys, net jeigu jo asmeniniai įsitikinimai būtų kitokie. Taigi vaiko teisės tapo bręstančios asmenybės socializacijos sudedamąja ir būtina sąlyga. Kitaip tariant, vaiko teisių pažeidimas šiuolaikinėje visuomenėje yra asocialus reiškinys, o pačiam vaikui jo teisių neigimas tampa jo asocializacijos prielaida. Lietuvoje. atsižvel gaint j tarptautinę patirtį naujai kuriama juridinė vaiko teisių apsaugos sistema, reformuojanti mokyklą. Tačiau vaiko asmenybės socializacijos sąlygų kaita sunkiausiai apčiuopiama, nes tai yra sisteminių dalių vidinė charakteristika. Čia susiduriama ir su tokiu komplikuotu reiškiniu kaip suaugusiųjų resocializacija, ypač kalbant apie kardinaliai besikeičiančią visuomenę. Juridiniais dokumentais nusakomi socialiniai principai, kaip socializacijos sąlygos ir kartu asocializacijos samprata, kaip atitinkamų socialinių principų neigimas. Kiekvieną reiškinį geriau paaiškina priešingas jam reiškinys, tad socializacijos kokybiną kaitą pravartu nagrinėti neatsietinai nuo asocializacijos apraiškų ir tendencijų analizės.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.