Lietuvos ir Švedijos mokinių požiūris į vaiko teises mokymosi procese
Straipsniai
Živilė Jonynienė
Margarita Teresevičienė
Publikuota 2003-12-29
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2003.11.9598
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokykla
mokymosi kontekstas
mokymosi aplinka
vaiko teisės

Kaip cituoti

Jonynienė Živilė ir Teresevičienė M. (2003) „Lietuvos ir Švedijos mokinių požiūris į vaiko teises mokymosi procese“, Acta Paedagogica Vilnensia, 110, p. 63-71. doi: 10.15388/ActPaed.2003.11.9598.

Santrauka

Straipsnyje pristatomi  1998-1999 metais atliktos Lietuvos ir Švedijos mokinių apklausos, kuria buvo siekiama išsiaiškinti mokinių požiūrį į vaiko teisių mokykloje realijas, duomenys. Plačiau aptariami mokytojų ir mokinių lygiateisiškumo, mokinių emocinio ir fizinio saugumo mokykloje klausimai. Nustatyta, kad mokiniams labiausiai trūksta pagarbos jų nuomonei, galimybės būti su mylinčiais ir jais besirūpinančiais žmonėmis, jausmų saugumo.Švedijos moksleivių nuomone, problemiškiausias klausimas mokymosi procese yra jų teisė daryti įtaką sprendimams. Jie pageidauja užimti aktyvią poziciją - nori turėti sprendimo teisę, dalyvauti planuojant ugdymo turinį. Lietuvos mokiniams labiau rūpi tokios mokymosi sąlygos, kai užtikrinama pagarba jų nuomonei, fizinis ir emocinis saugumas, parama. Abiejų šalių mokiniams ypač svarbu, kad mokykloje būtų laikomasi žmogaus teisių ir jos gerbiamos.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.