Bendrojo ir profesinio-pedagoginio lavinimo santykis pradžios mokyklos mokytojų rengimo įstaigų mokymo planuose 1918- 1940 metais
Straipsniai
Aušra Žemgulienė
Publikuota 2000-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2000.07.9503
PDF

Reikšminiai žodžiai

Mokytojų seminarija
mokytojų rengimas
švietimas.

Kaip cituoti

Žemgulienė A. (2000) „Bendrojo ir profesinio-pedagoginio lavinimo santykis pradžios mokyklos mokytojų rengimo įstaigų mokymo planuose 1918- 1940 metais“, Acta Paedagogica Vilnensia, 70, p. 274-279. doi: 10.15388/ActPaed.2000.07.9503.

Santrauka

Straipsnyje siekiama pateikti pateikti bendrojo ir profesinio-pedagoginio pradžios mokyklos mokytojų rengimo santykio kaitos tendencijas Lietuvoje (1918-1940). Apskaičiuodami dėstytų dalykų santykį, remiamės 1919 m„ 1922 m. ir 1929 m. Švietimo ministerijos patvirtintomis mokytojų seminarijų pamokų lentelėmis bei duomenimis iš Tauragės mokytojų seminarijos Pedagogų tarybos 1927 m. siūlyto „Mokytojų seminarijos projekto". Profesinis-pedagoginis mokytojų rengimas gerokai padidėjo kalbamojo laikotarpio pabaigoje, kai Lietuvos bendrojo lavinimo mokykla jau laidavo pakankamą bendrąjį moksleivių lavinimą. Įkūrus Klaipėdos pedagoginį institutą 1935 m. pradžios mokyklos mokytojų rengimas labiau pedagogizuojamas. Patobulintas 1939 m. instituto mokymo planas bendrojo ir specialiojo pedagoginio parengimo santykiu artimas 1927-ųjų Mokytojų seminarijos projektui.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.