Klasikinės mokytojo sampratos raidos atspindys Magdalenos Karčiauskienės darbuose
MAGDALENOS KARČIAUSKIENĖS PEDAGOGINIŲ IDĖJŲ AKTUALUMAS KINTANČIAI MOKYKLAI
Aušra Žemgulienė
Sigita Montvilaitė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2009.23.3042
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokytojas
klasikinė mokytojo samprata
švietimo raida

Kaip cituoti

Žemgulienė A. ir Montvilaitė S. (2009) „Klasikinės mokytojo sampratos raidos atspindys Magdalenos Karčiauskienės darbuose“, Acta Paedagogica Vilnensia, 230, p. 129-139. doi: 10.15388/ActPaed.2009.23.3042.

Santrauka

Docentė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė Vilniaus pedagoginio universiteto Ugdymo pagrindų katedra
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
El. paštas: ausraze@vpu.lt

Docentė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vilniaus pedagoginio universiteto Vaikystės studijų katedra
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
El. paštas: montvile@gmail.com

Straipsnyje siekiama parodyti, kaip profesorės Magdalenos Karčiauskienės darbuose atsiskleidžia klasikinės mokytojo sampratos raida Lietuvoje. Apžvelgiamas šios sampratos formavimosi problemiškumas ir ištakos XIX a. antrojoje pusėje, analizuojamas klasikinis jos pobūdis XX a. pirmojoje pusėje, pabrėžiamas šios sampratos aktualumas. XX a. pirmojoje pusėje profesinė mokytojo pareiga suprasta kaip pilietinė priedermė, visuomeninis užsakymas, kuris šiuo atveju buvo labai aiškus – atkurti tautinę mokyklą. Ieškant atsakymo į klausimą, koks mokytojas galėjo, turėjo atlikti šias priedermes, gelbsti prof. M. Karčiauskienės mokslinių straipsnių analizė, profesionalios įžvalgos ir nuorodos į studijuotiną literatūrą. Analizuoti šaltiniai išryškina brandžios kultūros, vientisos dvasios ir dorovės, pilietinės sąmonės, inteligencijos, aukšto pedagoginio pasirengimo mokytojo sampratą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.