Facebook kaip anglų kalbos mokymo universitete priemonė
AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS
Jolita Šliogerienė
Marjan Masoodi
Dalia Gulbinskienė
Publikuota 2016-09-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2016.36.10070
PDF

Reikšminiai žodžiai

besimokančiojo autonomija
metakognityvus sąmoningumas
Facebook
mokymasis internetu
socialiniai tinklai

Kaip cituoti

Šliogerienė J., Masoodi M. ir Gulbinskienė D. (2016) „Facebook kaip anglų kalbos mokymo universitete priemonė“, Acta Paedagogica Vilnensia, 360, p. 34-41. doi: 10.15388/ActPaed.2016.36.10070.

Santrauka

Šis tyrimas įvertina santykinį Facebook, vieno iš populiariausių socialinių tinklų, veiksmingumą, formuojant EFL studentų anglų kalbos įgūdžius universitete, skatinant studentų savarankiškumą ir metakognityvų sąmoningumą. Siekiant šio tikslo, pirmo kurso studentams, pasirinkusiems profesinės anglų kalbos kursą universitete, buvo pateiktas klausimynas, tiriantis jų nuomonę apie Facebook naudą gerinant kalbinius įgūdžius, besimokančiųjų motyvaciją, pasitikėjimą savimi, savarankiškumą mokantis anglų kalbos. Straipsnyje apibrėžiamos metakognityvaus sąmoningumo, besimokančiųjų autonomijos sąvokos ir analizuojami socialinių tinklų pranašumai, studijuojant užsienio kalbą. Tyrimas atskleidė, kad bendraudami Facebook socialiniame tinkle besimokantieji gerina savo kalbinius gebėjimus, skatina savo metakognityvų informuotumą ir savarankiškumą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.