Vaikų, lankančių dienos centrą, socialinio darbuotojo autoriteto suvokimas
UGDYTOJO ASMENYBĖS SVARBA
Lina Grudulaitė
Publikuota 2016-09-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2016.36.10075
PDF

Reikšminiai žodžiai

autoritetas
socialinis darbuotojas
etika
vaikų dienos centras
atvejo analizė
vaikų požiūris

Kaip cituoti

Grudulaitė L. (2016) „Vaikų, lankančių dienos centrą, socialinio darbuotojo autoriteto suvokimas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 360, p. 99-110. doi: 10.15388/ActPaed.2016.36.10075.

Santrauka

Šiame moksliniame straipsnyje atskleidžiama socialinių darbuotojų autoriteto kritiško vertinimo svarba. Išsamiai aptariama autoriteto problema ir įvairios reikšmės, priskiriamos vaikų dienos centro socialinio darbuotojo vaidmeniui. Įvardijamos pagrindinės autoriteto sąvokos ir aptariamos įvairios dilemos, susijusios su socialinio darbuotojo autoritetu profesinėje praktikoje. Taip pat atskleidžiama teikiamo tyrimo praktinė ir teorinė vertė, pristatomi įvairūs teoriniai autoriteto sąvokos aiškinimai ir aptariama autoriteto įtaka socialinio darbo praktikai vaikų dienos centruose. Straipsnyje detaliai diskutuojami empiriniai vaikų dienos centro X atvejo kokybinio tyrimo duomenys ir pristatoma, kaip vaikų dienos centrą lankantys vaikai supranta šiame centre dirbančių socialinių darbuotojų autoritetą, kokias sudedamąsias dalis priskiria jų autoritetui, kokias vaikai įvardija autoritetingo socialinio darbuotojo savybes ir būdus, kaip tapti autoritetingu socialiniu darbuotoju. Tirto vaikų dienos centro atvejo kontekstas detaliai aprašomas ir pristatomi naudoti tyrimo metodai. Be to, pateikiama išsami ir iliustruota tyrimo duomenų analizė, kuri atskleidžia, kaip apklausti vaikai supranta dirbančio vaikų dienos centre socialinio darbuotojo autoritetą, kokias socialinių darbuotojų savybes labiausiai vertina. Straipsnyje pristatomos tyrimo išvados, kurios apibendrina pagrindinius socialinio darbuotojo autoriteto, vaikų dienos centrą lankančių vaikų akimis, tyrimo atradimus, atskleidžiama, kad vaikai vertina ne tik santykius su socialiniu darbuotoju, bet ir jo kompetenciją ir pedagogines žinias, gebėjimą mokyti. Vaikai taip pat atskleidė bendradarbiavimo su savo tėvais svarbą ir kaip tai gali padidinti socialinių darbuotojų, dirbančių vaikų dienos centre, autoritetą. Tyrimo duomenys gali praturtinti teorines ir praktines žinias apie autoriteto vaidmenį socialinio darbo praktikoje ir jais remiantis būtų galima gerinti konkrečios įstaigos darbo kokybę ir stiprinti darbuotojų autoritetą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.