Latvijos archeologo archyvas – unikalus Rytprūsių archeologijos šaltinis
Linas Tamulynas
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ArchLit.2012.0.1196
PDF

Kaip cituoti

Tamulynas, Linas. 2012. „Latvijos Archeologo Archyvas – Unikalus Rytprūsių Archeologijos šaltinis“. Archaeologia Lituana 13 (sausio), 162-66. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2012.0.1196.

Santrauka

Recenzija

Rec: Nowakiewicz T. (red.). Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona. Aestiorum Hereditas II . Warszawa, 2011. 639 l., iliustr, DVD. ISBN 978-83-62622-14-6.

2011 m. Lenkijos kultūros ir paveldo ministerija išleido antrąjį projekto Ostbalticum1 leidinį knygų serijoje skambiu Aisčių paveldo (Aestiorum Hereditas)2 pavadinimu. Knygos redaktorius – Tomaszas Nowakiewiczius, redaktorių kolegijos nariai – Anna Bitner-Wróblewska ir Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz.
...

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.