T. 24 Nr. 3 (1973): Kalbotyra

T. 24 Nr. 3 (1973)

Kalbotyra
Publikuota 1973-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
Turinys
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
5–6
PDF

Straipsniai

R. Pavilionis
Kalbos elementų klasifikacija ir semantika
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
35–42
PDF
L. Pažūsis
English Loanwords in American Lithuanian: Morphological Integration vs Morphological Non-Integration
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
43–45
PDF
B. Piesarskas
Žodio semantinė struktūra ir leksikografinė praktika
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36
47–55
PDF
A. Steponavičius
The Development of Old English Diphthongs
Santraukos peržiūros 43 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
57–73
PDF
D. Tekorienė
Kontekstinės veiksmo pradžios reiškimo priemonės dabartinėje anglų kalboje
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
75–79
PDF
О. Мейглене
Объем и структура группы существительного в романах Томаса Манна
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
81–90
PDF
J. Vilutis
Adjektyvinio “der, die, das” vartojimo klausimu dabartinėje vokiečių kalboje
Santraukos peržiūros 66 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
99–105
PDF
Б. Матулайтите
К вопросу о словообразовательной природе -reich, -arm и -los
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
107–112
PDF
L. Mauzienė
Vergleiche in G. Kellers “Sinngedicht”
Santraukos peržiūros 40 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
113–125
PDF
С. Баканавичюте-Либерене
Beveiksmažodinių sakinių temporalinė charakteristika
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
139–144
PDF
с. Баканавичюте-Либерене
Apie beveiksmažodinius sakinius
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
145–150
PDF
Б. А. Бределите
Išskirties būdų stilistinis vaidmuo ir jų ryšys su žodžių atranka (leksinių komponentų reikšme) prancūzų kalboje
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
151–160
PDF
Г. Буткявичене
Ankstesnumo ir užbaigtumo santykis plus-que-parfait de l’indicatif laiko formoje
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
161–166
PDF
Г. Буткявичене
Kai kurie imparfait de l’indicatif laiko formos funkcionaliniai ypatumai
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
167–174
PDF
Р. Каталинайте
Артикль при приложении в старофранцузском языке
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
183–191
PDF
Л. Рапшите
Apie perifrazės vaidmenį dabartinės prancūzų kalbos išraiškos priemonių raidoje
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
201–209
PDF
А. Стронгина
Apie angloamerikonizmus dabartinėje prancūzų kalboje
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
211–219
PDF
M. Toussaint
Linguistique et épistémologie
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36
220–230
PDF
D. Čebelis
Apie žodžių tvarką senojoje prancūzų kalboje
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
231–235
PDF