T. 25 Nr. 3 (1973): Kalbotyra

T. 25 Nr. 3 (1973)

Kalbotyra
Publikuota 1973-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 147 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
Turinys
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
5–6
PDF

Straipsniai

R. Aprijaskytė | E. Pareigytė
Lietuviams būdingos gramatinės anglų kalbos klaidos
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
7–16
PDF
L. Pažūsis
Anglų kalbos semantiniai skoliniai Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 66 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 221
27–36
PDF
L. Valeika | A. Meškauskas
Sakinių su predikatiniu daiktavardžiu ir būdvardžiu nominalizacija
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
37–49
PDF
L. Valeika
Posesyvinių junginių semantiniai-struktūriniai ypatumai
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
51–57
PDF
J. Kilius
Dėl prielinksnių tyrimo metodų
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
67–78
PDF
L. G. Levitienė
Substantyvinių veiksmažodžių darybos ir reikšmės klausimu
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65
79–89
PDF
J. Vilutis
Sudurtiniai demonstratyvai gotų kalboje
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58
91–98
PDF
С. Баканавичюте-Либерене
Frastiniai segmentai aktualiosios skaidos požiūriu
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
99–103
PDF
С. Баканавичюте-Либерене
Aktualiosios skaidos problema ir beveiksmažodiniai liepiamieji sakiniai
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
105–108
PDF
S. Čepukėnienė
Kelios pastabos apie Žano de Nevo pedagoginę veiklą Vilniuje
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
109–116
PDF
Tania Dupin | Pierre Rolland | Jean-Victor Vernhes
Note sur l’expression par l’ablatif du complément d’agent en grec, en latin, en lituanien
Santraukos peržiūros 50 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
117–120
PDF
M. Gumbrevičiūtė
Portugašlikos kilmės svetimžodžiai Brazilijos lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 47 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
121–128
PDF
Р. Яскунайте
Особенности употребления глагола aimer в конструкции с инфинитивом
Santraukos peržiūros 50 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
129–133
PDF
Б. Скиркевичюте
Apie prijungiamąsias konstrukcijas dabartinėje prancūzų kalboje
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57
143–151
PDF
А. Степонавичюс
Языковое изменение и проблемы диахронической фонологии (I)
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71
153–182
PDF
Kronika
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58
201–203
PDF