T. 22 Nr. 3 (1971): Kalbotyra

T. 22 Nr. 3 (1971)

Kalbotyra
Publikuota 1971-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
Turinys
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
5–6
PDF

Straipsniai

A. Steponavičius
Seniausių anglų kalbos rašto paminklų balsių sistema
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
19–30
PDF
В. Балайшис
Связочные глаголы в средневерхненемецком языке
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53
31–42
PDF
L. Petravičius
Daiktavardžio sferos augimas vokiečių mokslinės kalbos stiliuje
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
43–51
PDF
L. Petravičius
Abstrakčių daiktavardžių vaidmuo 19 – 20 a. vokiečių mokslinės kalbos stiliuje
Santraukos peržiūros 38 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
53–66
PDF
S. Giriūnienė
Naujai pastebėti rytų prūsų XVI–XVIII a. lietuviškų raštų leksikos germanizmai
Santraukos peržiūros 47 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
109–119
PDF
Н. Лукшите
Prielinksniai par ir de ir gramatinė agenso kategorija dabartinėje prancūzų kalboje
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53
121–133
PDF
Д. Чебялис
Veiksmažodinio papildinio morfologinė struktūra senojoje prancūzų kalboje
Santraukos peržiūros 38 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50
147–212
PDF
Д. Чебялис
Daiktavardinė sintagma be determinatyvų senojoje prancūzų kalboje
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
213–259
PDF