ELEKTRONINIŲ KNYGŲ PLATINIMAS PER ŠVEDIJOS FIZINIUS KNYGYNUS IR VIEŠĄSIAS BIBLIOTEKAS
Straipsniai
Elena Macevičiūtė
Publikuota 2016-06-23
https://doi.org/10.15388/kn.v66i0.10026
PDF

Reikšminiai žodžiai

elektroninės knygos
knygynai
viešosios bibliotekos
Švedija

Kaip cituoti

Macevičiūtė E. (2016). ELEKTRONINIŲ KNYGŲ PLATINIMAS PER ŠVEDIJOS FIZINIUS KNYGYNUS IR VIEŠĄSIAS BIBLIOTEKAS. Knygotyra, 66, 231-246. https://doi.org/10.15388/kn.v66i0.10026

Santrauka

Straipsnyje pateikiamos Švedijos fizinių knygynų ir viešųjų bibliotekų dar­buotojų nuomonės apie elektronines knygas. Abi įstaigos traktuojamos kaip tiesiogiai pristatančios knygas galutiniam vartotojui – knygynai parduoda jas komerciniais pagrindais, o bibliotekos vykdo lygios prieigos prie infor­macijos ir kultūros gaminių visiems funkciją. Atsakant į tyrimo klausimus naudotasi dviejų apklausų duomenimis: 2012 m. atliktos viešųjų bibliotekų ir 2014 m. – fizinių knygynų apklausos. Tyrimo rezultatai rodo, kad fiziniai knygynai neteikia daug dėmesio elektroninėms knygoms ir nemano, kad jos kelia grėsmę jų egzistavimui. Kur kas didesnį spaudimą jie patiria dėl knygų prekybos koncentracijos dominuojančiose kompanijose ir interneto knygynuose. Viešosios bibliotekos, įpareigotos įstatymo, teikia prieigą ir skolina elektronines knygas savo skaitytojams. Jos ieško įvairių technolo­ginių, bibliotekinių ir ekonominių galimybių priartinti jas prie skaitytojo. Elektroninių knygų technologijos savaime nekelia didelės grėsmės viešosioms bibliotekoms, jos netgi praplečia jų išteklių panaudos galimybes. Grėsmė kyla iš rinkos jėgų, ginančių leidybos verslo interesus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.