INSTITUCINĖS TALPYKLOS IR UNIVERSITETŲ MOKSLINIŲ REZULTATŲ PUBLIKAVIMAS: ŠVEDIJOS REGIONINIO UNIVERSITETO ATVEJIS
Straipsniai
ELENA MACEVIČIŪTĖ
THOMAS D. WILSON
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1961
PDF

Reikšminiai žodžiai

institucinė talpykla
atviroji prieiga
mokslininkai
mokslinė komunika­cija
leidyba
straipsnių publikavimas

Kaip cituoti

MACEVIČIŪTĖ E., & WILSON T. D. (2013). INSTITUCINĖS TALPYKLOS IR UNIVERSITETŲ MOKSLINIŲ REZULTATŲ PUBLIKAVIMAS: ŠVEDIJOS REGIONINIO UNIVERSITETO ATVEJIS. Knygotyra, 61, 101-129. https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1961

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros
ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
Švedijos bibliotekininkystės ir informacijos mokslo
mokykla, Buroso universitetas
Högskolan i Borås, SE-501 90 Borås, Sverige
El. paštas: elena.maceviciute@gmail.com

Švedijos bibliotekininkystės ir informacijos mokslo
mokykla, Buroso universitetas
Högskolan i Borås, SE-501 90 Borås, Sverige
El. paštas: wilsontd@gmail.com 

Straipsnyje aprašomas tyrimas grindžiamas statistine institucinės talpyklos duomenų bazės ir reglamentuojančiųjų universiteto dokumentų analize, interviu su universiteto vadovais ir aktyviais mokslininkais duomenimis bei universiteto mokslininkų atsakymų į anketą analize. Tyrimo rezultatai rodo, kad Švedijos universiteto leidybinė politika orientuojama į kuo didesnį universiteto matomumą mokslinėje komunikacijoje, atvirosios prieigos kūrimą ir per ją prieinamų dokumentų kokybės užtikrinimą bei mokslinin­kų atsakomybės už leidinių ir duomenų apie juos kokybę didinimą. Tačiau tiriamo universiteto mokslininkų žinios apie leidybos procesus, atvirosios prieigos galimybes, autorių teisių perdavimo pasekmes bei kitus su šiuolaiki­ne moksline komunikacija susijusius procesus bei reiškinius yra gana ribotos. Norint sėkmingai įgyvendinti universiteto leidybinės politikos nuostatas, būtina mokslininkus nuolat šviesti ir konsultuoti šiais klausimais. Tai galėtų būti natūrali universiteto bibliotekos funkcija, pratęsianti jos darbą su insti­tucine talpykla bei informacinio raštingumo ugdymu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.