LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS SPAUSTUVIŲ PRIVILEGIJOS
Straipsniai
Ina Kažuro
Publikuota 2017-06-14
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.68.10716
PDF

Reikšminiai žodžiai

knygos istorija
privilegijos
spaustuvės
valdovas
LDK

Kaip cituoti

Kažuro I. (2017). LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS SPAUSTUVIŲ PRIVILEGIJOS. Knygotyra, 68, 38-82. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.68.10716

Santrauka

Straipsnis skiriamas LDK valdovų privilegijoms kaip teisinei spaudos re­guliavimo priemonei. Iki šiol daugiausia tyrinėtos privilegijos, suteiktos Mamoničių ir Vilniaus akademijos spaustuvėms. Sujungus tyrimus su duomenimis apie kitų spaustuvių privilegijas, bandoma šį reiškinį tirti kompleksiškai. Straipsnyje tikslinamas suteiktų privilegijų skaičius, ap­tariami įvairūs jų raiškos aspektai. Nustatyta, kad 1569–1793 m. LDK spaustuvėms buvo suteiktos 37 valdovų privilegijos. Didesnė privilegijų dalis buvo skirta reguliuoti spaustuvių, spaustuvininkų ir leidėjų santy­kiams, mažesnioji – oficialiai patvirtino spaudos įmonių steigimą. XVI a. ir XVII a. pirmoje pusėje valdovų privilegijos nebuvo itin paplitusios, nes dalį spaustuvių globojo didikai. XVIII a. LDK dominavo institucinės spaustuvės ir privilegijos joms tapo svarbia priemone įsitvirtinant knygų spaudos rinkoje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.