SAVILAIDA SOVIETINĖJE LIETUVOJE: ISTORIOGRAFINIS ASPEKTAS
Straipsniai
EDITA SĖDAITYTĖ
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v59i0.1106
PDF

Reikšminiai žodžiai

savilaida
pogrindinė spauda
istoriografija

Kaip cituoti

SĖDAITYTĖ E. (2012) „SAVILAIDA SOVIETINĖJE LIETUVOJE: ISTORIOGRAFINIS ASPEKTAS“, Knygotyra, 590, p. 40-52. doi: 10.15388/kn.v59i0.1106.

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: editasedaityte@gmail.com

Straipsnyje nagrinėjami lietuvių mokslininkų atlikti savilaidos tyrimai išeivijoje ir Lietuvoje. Mokslininkų darbai sugrupuoti pagal skirtingus tyrimo aspektus, išryškinant susiformavusias mokslines koncepcijas: savilaida – rezistencinė veikla, savilaida – Lietuvos spaudos istorijos dalis, savilaida – unikalus kultūros fenomenas. Sudaryta klasifikacija leido nustatyti, kurie pogrindinės spaudos istorijos klausimai yra išanalizuoti giliai, kuriais klausimais mokslininkų nuomonės nesutampa ir kaip būtų galima plėtoti tolesnius tyrimus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.