SKAITMENINIŲ SERIALINIŲ LEIDINIŲ LEIDYBA LIETUVOJE 1996–2011 m.
Straipsniai
LINA ŠARLAUSKIENĖ
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v59i0.1111
PDF

Reikšminiai žodžiai

skaitmeniniai serialiniai leidiniai
žurnalai
laikraščiai
elektroninė periodika

Kaip cituoti

ŠARLAUSKIENĖ L. (2012) „SKAITMENINIŲ SERIALINIŲ LEIDINIŲ LEIDYBA LIETUVOJE 1996–2011 m.“, Knygotyra, 590, p. 131-139. doi: 10.15388/kn.v59i0.1111.

Santrauka

Aleksandro Stulginskio universitetas
Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r.
El. paštas: lina.sarlauskiene@asu.lt


Straipsnyje analizuojama Lietuvos skaitmeninių serialinių saityno leidinių leidyba knygotyros aspektu. Atlikta skaitmeninių serialinių leidinių dešimtmečio leidybos mūsų šalyje analizė ir pateiktos šių leidinių leidybos tendencijos. Tyrimo duomenys rinkti nuo 1996 m. atliekant skaitmeninių serialinių leidinių analizę, taikant informacijos paieškos, dokumentų analizės ir leidėjų apklausos metodus, naudojant specialiai skaitmeniniams serialiniams leidiniams viešinti sukurtą svetainę „Lietuvos elektroninė periodika“. Skaitmeniniai serialiniai leidiniai analizuoti pagal leidybos dinamiką, leidinių rūšį, leidėją, periodiškumą, paskirtį, tematiką, ekonominius modelius, formalųjį įforminimą bei apipavidalinimą. 2012 metų tyrimų rezultatai lyginami su 2001 metais atlikto tyrimo rezultatais. Lietuvos skaitmeninių serialinių leidinių leidyba, ekonominiu, leidinių turinio ir formos požiūriais pradėta plėtoti prieš dešimtmetį, šiuo metu yra sėkmingai besivystanti profesionali veikla.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.