DVIKALBIŲ ŽODYNŲ LEIDYBA LIETUVOJE (1990–2010)
Straipsniai
LINA GAIŽAUSKAITĖ
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v59i0.1112
PDF

Reikšminiai žodžiai

dvikalbiai žodynai
popierinė leksikografija
skaitmeniniai dvikalbiai žodynai
dvikalbių žodynų leidyba

Kaip cituoti

GAIŽAUSKAITĖ L. (2012) „DVIKALBIŲ ŽODYNŲ LEIDYBA LIETUVOJE (1990–2010)“, Knygotyra, 590, p. 140-160. doi: 10.15388/kn.v59i0.1112.

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: Lina.Gaizauskaite@kf.stud.vu.lt


Straipsnyje nagrinėjama dvikalbių žodynų leidybos padėtis Lietuvoje 1990–2010 m. Šios temos mokslinių tyrimų, kuriuose būtų tirta minėto periodo dvikalbių žodynų leidyba, nėra. Remiantis anketinės apklausos būdu surinktais duomenimis bei mokslinės ir statistinės literatūros analize, atskleista dvikalbių žodynų raidos Lietuvoje ir šiuolaikinės jų paklausos situacija, taip pat bandoma prognozuoti popierinių dvikalbių žodynų ateitis skaitmeninėje leksikografijoje. Prieita prie išvados, jog populiarėjant skaitmeniniams dvikalbiams žodynams, tradicinės laikmenos žodynų naudojimas mąžta, todėl ateityje šalia ypač didelio skaičiaus naujojo formato dvikalbių žodynų popieriniai žodynai bus leidžiami kur kas mažesniais tiražais.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.