VANDA STONIENĖ – MOKSLININKĖ IR PEDAGOGĖ
Atmintys
EGLĖ TARASKEVIČIŪTĖ
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v59i0.1123
PDF

Kaip cituoti

TARASKEVIČIŪTĖ E. (2012) „VANDA STONIENĖ – MOKSLININKĖ IR PEDAGOGĖ“, Knygotyra, 590, p. 280-297. doi: 10.15388/kn.v59i0.1123.

Santrauka

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto
Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: eglaite.t@gmail.com


Vanda Stonienė (1932–2008) – ilgametė Vilniaus universiteto pedagogė, profesorė, mokslininkė. Atidžiau V. Stonienės veikla, jos moksliniai interesai, nuopelnai univer­sitetui ir visuomenei nenagrinėti. 2002 m. pasirodė išsami profesorei skirta bibliografi­jos rodyklė [12], tačiau ji atskleidė tik sausus gyvenimo faktus ir neteikė galimybių pažinti asmenybės iš arčiau. Iškyla būtinybė išanali­zuoti jos darbus, nes be to neįsivaizduojamas kelių XX a. antrosios pusės Komunikacijos ir informacijos krypties mokslo šakų, ypač bibliotekininkystės ir knygos istorijos, mokslas. V. Stonienė išugdė ne vieną knygos kultūrą ir profesiją įtvirtinančių specialistų kartą, sėkmingai apginta nemažai jos vado­vaujamų diplominių ir bakalauro baigiamųjų darbų. Mokslininkė daug prisidėjo prie Lietuvos knygos mokslo periodinių, tęsti­nių darbų leidybos, yra parašiusi mokslo ir mokslo populiarinimo knygų. Savo darbais kėlė bibliotekų bei jų darbuotojų profesinį lygį, prisidėjo prie standartizacijos, katalogų sudarymo ir skaitytojų aptarnavimo gerini­mo. Maža to, V. Stonienė paliko negausią, bet vertingą ir įdomią asmeninę profesinę namų biblioteką.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai