Martyno Liudviko Rėzos lietuviška biblija (1816) – evangelikų liuteronų ir Moravijos bažnyčių solidarumo liudijimas
Straipsniai
Inga Strungytė-Liugienė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2018-12-19
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.71.8
PDF

Reikšminiai žodžiai

Martynas Liudvikas Rėza, Karaliaučiaus Biblijos draugija, lietuviška Biblija, Christianas Friedrichas Cunowas, Moravijos bažnyčia, Moravijos judėjimas, diasporos veikla Mažojoje Lietuvoje

Kaip cituoti

Strungytė-Liugienė I. (2018). Martyno Liudviko Rėzos lietuviška biblija (1816) – evangelikų liuteronų ir Moravijos bažnyčių solidarumo liudijimas. Knygotyra, 71, 197-209. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2018.71.8

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje teikiamo tyrimo tikslas yra ištirti Moravijos bažnyčios ir Evangelikų liuteronų bažnyčios narių bendradarbiavimą rengiant ir platinant lietuvišką Bibliją. Dingstį atlikti tyrimą davė Hernhuto (Saksonijos žemė, rytų Vokietija) jungtiniame archyve (Unitätsarchiv) rastas lietuviškos Biblijos, spausdintos 1816 m. Karaliaučiuje Heinricho Degeno spaustuvėje, egzempliorius. Šio egzemplioriaus avantitule paliktas donacinis Christiano Friedricho Cunowo (1751–1829), Moravijos bažnyčios pamokslininko, Karaliaučiaus Brolių asociacijos vadovo įrašas, kuris paskatino sukaupti daugiau žinių apie šį asmenį ir ištirti, kaip jo veikla ir pareigos susijusios su 1810 m. oficialiai įsteigta Karaliaučiaus Biblijos draugija, kurios pagrindinis tikslas – rūpintis lietuviškos Biblijos vertimo, leidybos ir platinimo reikalais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.