Uždrausta XVIII amžiaus knyga: grafo Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo „Stebuklingo Meile warginga Griekininko=Sʒirdis“ (1752)
Straipsniai
Inga Strungytė-Liugienė
Institute of Lithuanian Language, Lithuania
Publikuota 2020-01-13
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.36
PDF

Reikšminiai žodžiai

Moravijos judėjimas
Nikolajus Ludwigas von Zinzendorfas
traktatas „Stebuklingo Meile warginga Griekininko=Sʒirdis“
„Die erstaunliche Verliebtheit eines armen Sünder-Herzens gegen die blutigen Wunden Jesu“
Zinzendorfo teologija
Adomas Frydrichas Šimelpenigis jaunesnysis (1699–1763)

Kaip cituoti

Strungytė-Liugienė I. (2020). Uždrausta XVIII amžiaus knyga: grafo Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo „Stebuklingo Meile warginga Griekininko=Sʒirdis“ (1752). Knygotyra, 73, 94-112. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.36

Santrauka

Straipsnyje tiriamas Berlyne Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve saugomas lietuviškas veikalas „Stebuklingo Meile warginga Griekininko=Szirdis priesz Jezaus kruwinos Ronus“, išleistas 1752 metais. Keliamas veikalo originalo ir vertimo atribucijos klausimas, aptariama jo sandara, turinys. Straipsnyje pateikiamas istorinis XVIII amžiaus kontekstas, Moravijos judėjimo skverbtis ir pastangos įsitvirtinti Prūsijos Lietuvoje. Nustatyta, kad veikalas yra Moravijos judėjimo vadovo grafo Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo (Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, 1700–1760) teologinio traktato „Die erstaunliche Verliebtheit eines armen Sünder-Herzens gegen die blutigen Wunden Jesu“ vertimas į lietuvių kalbą. Leidinys knygos istorijos tyrėjams nežinomas ir Lietuvos bibliografiniuose leidiniuose neregistruotas.
Vertimo darbą veikiausiai atliko Papelkių kunigas Adomas Frydrichas Šimelpenigis jaunesnysis (Adam Friedrich Schimmelpfennig, 1699–1763), Prūsijos Lietuvos raštijos veikėjas, lietuviškos Biblijos (1755) redaktorius, religinių giesmių vertėjas ir oficialaus bažnytinio evangelikų liuteronų giesmyno (1750) sudarytojas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.