NAUJOS KNYGOS ISTORIJOS TYRIMŲ IR PEDAGOGIKOS KRYPTYS (ANGLŲ K.)
Straipsniai
LESLIE HOWSAM
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v60i0.1376
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

HOWSAM L. (2013) „NAUJOS KNYGOS ISTORIJOS TYRIMŲ IR PEDAGOGIKOS KRYPTYS (ANGLŲ K.)“, Knygotyra, 600, p. 7-18. doi: 10.15388/kn.v60i0.1376.

Santrauka

University of Windsor
401 Sunset Ave, Windsor, ON N9B 3P4, Canada
E-mail: lhowsam@uwindsor.ca

Straipsnyje nagrinėjamos naujos knygos istorijos – tiek teorijos, tiek mokymo pedagogikos kryptys. Atsižvelgiant į tai, koks sudėtingas yra tarpdisciplininis mokymas apie knygas (Šiaurės Amerikoje ir Britanijoje vadinamas „book history“ arba „the history of the book“, Prancūzijoje – „l’histoire du livre“), jį studijuojantys asmenys sutrinka ir pasimeta pradėdami pažintį su šiuo dalyku. Jie visiškai teisėtai klausia, ko juos siekiama išmokyti ir kaip mokomasis dalykas bus pateikiamas. Tai ypač svarbu, nes naujoji karta išaugo kompiuterių ir skaitmeninių tekstų terpėje. Be to, reikia atsižvelgti į kultūrinio diskurso globalizaciją. Straipsnyje nagrinėjamos knygos istorijos mokymo bei mokymosi problemos dviem požiūriais, kurie per pastaruosius du tris dešimtmečius davė vaisingų tyrinėjimo rezultatų. Pirmuoju požiūriu kiekviena atskira knyga identifikuojama kaip komunikacijos ir kultūrinių mainų priemonė, o antruoju – į „knygą“ žvelgiama kaip į konceptualinę kategoriją platesnėje laiko ir erdvės veikiamoje istorinėje pasakojimo erdvėje. Nors abu požiūriai gali būti vertingi pristatant tokį takų dalyką, nė vienas iš jų neduoda visiškai patenkinamo atsakymo, kaip reikėtų konstruoti rišlų pasakojimą. Diskutuojama apie tarptautines knygos istorijos įžvalgas, kurios vertinamos palankiau negu labiau ribotos tautinės, tačiau tyrėjui kyla noras visa tai labiau kontekstualizuoti. Straipsnio pabaigoje aptariama skaitmeninės humanitarikos sąvoka ir būdai, kaip šiame naujame mokslinių tyrimų bare galėtų bendradarbiauti knygos istorijos
tyrėjai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.