SẼNOS KNYGOS IR NAUJOS ISTORIJOS: KNYGOS IR SPAUDOS KULTŪROS STUDIJŲ VADOVAS
Straipsniai
LESLIE HOWSAM
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1964
PDF

Reikšminiai žodžiai

knyga
knygos istorija
knygotyra
bibliografija
knygos kultūra
literatūros mokslas
istorija
spaudos paveldo kultūra

Kaip cituoti

HOWSAM L. (2013) „SẼNOS KNYGOS IR NAUJOS ISTORIJOS: KNYGOS IR SPAUDOS KULTŪROS STUDIJŲ VADOVAS“, Knygotyra, 610, p. 7-44. doi: 10.15388/kn.v61i0.1964.

Santrauka

Vindzoro universitetas
401 Sunset Ave, Windsor, ON N9B 3P4, Kanada
El. paštas: lhowsam@uwindsor.ca

Skaitytojui pateikiamas knygos ir spaudos kultūros studijų įvadas. Šios studijos yra sandūroje kelių disciplinų, kurios suartėdamos viena su kita ir sudaro šios naujos disciplinos turinį. Mano knyga skiriama padėti pradedan­tiems studentams susiorientuoti šioje tyrimų srityje, bet kartu ir paskatinti patyrusių mokslininkų1 diskusiją. Knygos kultūros tyrimai yra tiek platūs, kad jau pats jų apibrėžimas glumina. Jie turi būti siejami su įvairiausiais ra­šytinės komunikacijos būdais bei procesais. Jos tyrėjai mąsto apie supratimą, komponavimą, materialią būtį ir kultūros reiškinį, kurį įvardijame knyga vien dėl to, kad neturime tinkamesnio ją apibūdinančio žodžio. Knygos negalime apriboti nei spauda (nes knyga gali būti rankraščio ar kito rašytinio pavidalo), nei brošiūruotu formatu (kodeksu) (tyrinėjame taip pat periodinius leidinius arba elektroninius tekstus, lygiai kaip ir pergamentus arba ritinius), nei ma­terialiąja arba literatūrine kultūra. Taigi, ši plati apimtis ir neapibrėžiamos ribos lemia tai, kad niekas negali būti visų jos aspektų žinovas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.