ARCHYVINĖ MEDŽIAGA APIE XX A. PIRMOSIOS PUSĖS VILNIAUS DRAUGIJAS BEI JŲ VEIKĖJUS LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOJE
Apžvalgos
HENRYKA ILGIEWICZ
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v58i0.1460
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vilniaus bibliotekos
Vilniaus draugijos
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Tadas Vrublevskis
archyviniai šaltiniai
dokumentinis paveldas

Kaip cituoti

ILGIEWICZ H. (2012) „ARCHYVINĖ MEDŽIAGA APIE XX A. PIRMOSIOS PUSĖS VILNIAUS DRAUGIJAS BEI JŲ VEIKĖJUS LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOJE“, Knygotyra, 580, p. 247-258. doi: 10.15388/kn.v58i0.1460.

Santrauka

Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT - 08105 Vilnius
El. paštas: hilgiewicz@yahoo.com; ilgiewicz@mail.ru


Apžvalgoje pateikiama Vilniaus mokslo ir meno muziejaus (1907–1914), Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos (1912–1922), Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių mokslinės pagalbos (1922–1939) bei Vilniaus Vrublevskių bibliotekos bičiulių (1936–1939) draugijų archyvinė medžiaga, laikoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Tai draugijų įstatai, narių sąrašai, valdybos posėdžių ir metinių susirinkimų protokolai, veiklos ir finansinės ataskaitos, kasos knygos, revizijos komisijos aktai, įvairūs oficialūs raštai. Šie dokumentai leidžia gana išsamiai atkurti draugijų įsteigimo aplinkybes ir jų veiklą. Vertinga bibliotekos Rankraščių skyriuje esanti medžiaga apie minėtųjų draugijų veikėjus. Tai jų asmeniniai dokumentai, mokslo pažymėjimai, laiškai, užrašai, rankraščiai, pranešimai apie jų mirtį, nekrologai. Visa ši archyvinė medžiaga svarbi ne tik minėtųjų draugijų, bet ir apskritai XX a. pirmosios pusės Vilniaus kultūros ir mokslo gyvenimui pažinti.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.