VILNIAUS MOKSLO BIČIULIŲ DRAUGIJOS (1907–1939) BIBLIOTEKA: KOMPLEKTAVIMAS IR FONDŲ RAIDA
Institucinių rinkinių komplektavimas, raida, sudėtis
HENRYKA ILGIEWICZ
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1502
PDF

Kaip cituoti

ILGIEWICZ H. (2011). VILNIAUS MOKSLO BIČIULIŲ DRAUGIJOS (1907–1939) BIBLIOTEKA: KOMPLEKTAVIMAS IR FONDŲ RAIDA. Knygotyra, 56, 217-234. https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1502

Santrauka

Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius
El. paštas: hilgiewicz@yahoo.com; ilgiewicz@mail.ru

 
Vilniaus mokslo bičiulių draugija, veikusi 1907–1939 m., daug dėmesio skyrė mokslinės bibliotekos fondų kaupimui. Pradžią tam davė nedidelis, bet vertingas knygų rinkinys (242 knygos), kurį 1907 m. kovą Vilniaus mokslo bičiulių draugijai perdavė Senovės ir etnografijos mylėtojų draugija. Bibliotekos fondai sparčiai augo ir prieš Pirmąjį pasaulinį karą juose buvo daugiau negu 45 tūkst. knygų, tarp jų vertingi Vilniaus universiteto bibliotekininko Adomo Benedikto Jocherio, muzikologo ir etnografo Jano Karłowicziaus, dvarininko Włodzimierzo Druckio-Lubeckio, inžinieriaus Wincento Januszewskio, Jano Szwańskio, Zofijos ir Mikalojaus Brzeskių knygų rinkiniai.
Vilniaus mokslo bičiulių draugijos bibliotekos fondai palyginti nedaug nukentėjo Pirmojo pasaulinio karo metais ir smarkiai išaugo tarpukaryje. Knygos, periodiniai leidiniai ir rankraščiai buvo perkami, mainomi į draugijos leidinius, gaunami iš privačių asmenų ir įvairių organizacijų. Dažnai draugijos bibliotekai atitekdavo mirusių draugijos narių ir jos rėmėjų knygų rinkiniai. 1926–1938 m. jos fondus papildė Vilhelminos Zyndram-Kościałkowskos, Władysławos Życkos, Józefo Kallenbacho, Stanisławo Kostrowickio, Jano Andrzejewskio, Aleksandro Safarewicziaus, Wincento Januszewskio, Michało Brensztejno
ir kitų visuomenės ir kultūros veikėjų knygų kolekcijos. Vilniaus mokslo bičiulių draugijos biblioteka pradžioje buvo įsikūrusi Józefo Przezdzieckio dovanotame name Naujininkuose (Nowa Aleja), nuo 1914 m. – naujoje draugijos buveinėje Tilto (dabar Goštauto) gatvėje. Vilniaus mokslo bičiulių draugija ir jos biblioteka buvo likviduotos Antrojo pasaulinio karo metais. Išlikusios knygos dabar saugomos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, archyvinė medžiaga – Lietuvos valstybės istorijos archyve.
Reikšminiai žodžiai: Vilniaus bibliotekos, Vilniaus mokslo bičiulių draugija, Vilniaus mokslo bičiulių draugijos biblioteka.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.