MARGINALIJOS KAIP KNYGOS ISTORIJOS ŠALTINIS: ISTORIOGRAFINIS ASPEKTAS
Straipsniai
TOMAS PETREIKIS
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v57i0.1489
PDF

Reikšminiai žodžiai

biografistika
istoriografija
knygos istorija
knygos kultūra
kodikologija
marginalija
rankraštinė knyga
paleografija
poligrafija
skaitymo istorija
šaltiniotyra
tipologija

Kaip cituoti

PETREIKIS T. (2011). MARGINALIJOS KAIP KNYGOS ISTORIJOS ŠALTINIS: ISTORIOGRAFINIS ASPEKTAS. Knygotyra, 57, 67-85. https://doi.org/10.15388/kn.v57i0.1489

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: petreikist@gmail.com


Straipsnyje nagrinėjama marginalijų samprata, apibrėžtis ir tyrimų istoriografija. Siekiama nustatyti marginalijų šaltiniotyrinės bazės susiformavimą ir vykdomų tyrimų kryptis. Išskiriamos trys marginalijų apibrėžtys: kodikologinė, poligrafinė ir „pogamybinė“. Kodikologiškai ir poligrafiškai marginalijos apibrėžiamos kaip knygos gamybos metu atsiradę, funkcinę prigimtį turintys pagalbiniai informaciniai įrašai, tekstai ir ženklai, esantys už knygos pagrindinio teksto. „Pogamybinis“ požiūris telkiasi prie neapibrėžto turinio marginalijų, kurios atsirado funkcionuojant knygai visuomenėje. Marginalijų šaltiniotyrinė bazė pradėjo formuotis XIX a. pradžioje Didžiojoje Britanijoje, o Lietuvoje – XX a. 6-ajame dešimtmetyje. Šaltiniotyra daugiausia nuveikė pirminio fiksavimo srityje, žinias apie marginalijas iš pradžių žymėta korteliniuose kataloguose, vėliau – senųjų spaudinių ir elektroniniuose kataloguose. Dalis jų publikuota nuorašais
ir faksimilėmis. Istoriškai susiformavo trys pagrindinės marginalijų tyrimų kryptys: filologinė, istorinė ir knygotyrinė (suvokiant knygos istoriją kaip jos dalį). Šiuo metu didžiausią įdirbį tiriant marginalijas yra pasiekę Didžiosios Britanijos, JAV ir Rusijos mokslininkai. Marginalijos pasitelkiamos poligrafijos, kodikologijos, skaitymo istorijos, knygos kultūros ir knygos meno tyrimams.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.