T 80 (2023): Knygotyra

T 80 (2023)

Knygotyra
Publikuota 2023-07-18

Pradžios puslapiai

Aušra Navickienė
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46
1-5
PDF
Aušra Navickienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43 | Straipsnio (HTML) peržiūros 5
Aušra Navickienė
Foreword
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7

Straipsniai

James Raven
Ar gali būti knygos biografija? Pranciškaus Skorinos ir Eriko Pontoppidano leidinių lyginamosios įžvalgos
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Olga Shutova
„Jis verkė dėl Jeruzalės“: apie galimus pranašo Jeremijo graviūros Pranciškaus Skorinos Rusėniškojoje Biblijoje šaltinius
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70 | Straipsnio (HTML) peržiūros 0
43-80
PDF
Marina Čistiakova
Naujos Antiocho pandektų pamo¬kymų versijos bažnytiniame slavų sinaksare
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
81-94
PDF
Maria Korogodina
Nuorodų sistema Mato Dešimtojo Biblijoje (1502–1507)
Santraukos peržiūros 40 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
95-118
PDF
Dariusz Chemperek
Bresto katekizmas (1553 m.). Pirmojo Bresto spaustuvės leidinio konfesinis ir kultūrinis kontekstas
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Jerzy Ostapczuk
Vilniuje leistų senųjų spausdintinių kirilinių tetraevangelijų menologijos
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
116-146
PDF
Wojciech Kordyzon
Katekizmų vietinėmis kalbomis rengimas Karaliaučiuje ankstyvuoju moderniuoju laikotarpiu (1545–1575): jo dinamika ir rengėjų tikslai
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13
Grażyna Jurkowlaniec
Perpirkta, užsakyta, paveldėta: Hanso Daubmanno ir jo ainių spaustuvės Karaliaučiuje medinių spaudos plokščių kilmė
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76 | Straipsnio (HTML) peržiūros 34
Tomas Petreikis
Anonimiškumas, piratavimas ir kontrafakcija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVI a. antrosios pusės spaudiniuose lenkų kalba
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7
Mariya Polimirova
XVI a. pabaigos ir XVII a. pradžios Vilniaus leidiniai Bulgarijoje
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Nijolė Bliūdžiuvienė
Pranciškaus Skorinos memorializacija Lietuvoje 1990–2022 m.
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Aušra Navickienė
Pranciškaus Skorinos gyvenimo ir veiklos sukakčių minėjimai Lietuvoje knygotyros ir mokslinės komunikacijos požiūriais
Santraukos peržiūros 36 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13
Ilja Lemeškin
Problemos tiriant Mažąją kelionių knygelę. Poleminis ekskursas
Santraukos peržiūros 43 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
343-385
PDF