PREZIDENTO ANTANO SMETONOS ASMENINĖ BIBLIOTEKA: PAVELDAS IR TYRIMAI
Asmeninės bibliotekos ir knygų rinkiniai
NIJOLĖ LIETUVNINKAITĖ
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1499
PDF

Reikšminiai žodžiai

Antanas Smetona
bibliofilijos paveldas
asmeninių bibliotekų istorija
knygos kultūra
Lietuva

Kaip cituoti

LIETUVNINKAITĖ N. (2011). PREZIDENTO ANTANO SMETONOS ASMENINĖ BIBLIOTEKA: PAVELDAS IR TYRIMAI. Knygotyra, 56, 274-284. https://doi.org/10.15388/kn.v56i0.1499

Santrauka

Kauno technologijos universiteto biblioteka
K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas, Lietuva
El. paštas: nijole.lietuvninkaite@ktu.lt

Straipsnyje siekta pirmą kartą apibūdinti Lietuvos prezidento Antano Smetonos (1874–1944) asmeninės bibliotekos paveldą, jo saugojimo ir tyrimo problemas. Pagrindiniai tyrimo šaltiniai buvo Kauno technologijos universiteto bibliotekos inventoriaus knyga, Kauno universiteto bibliotekos (1923–1950) veiklos dokumentai bei A. Smetonos asmeninės bibliotekos paveldo leidiniai. Publikuotų šaltinių faktiškai neatsirado. Remiantis knygotyriniais metodais pavyko atskleisti ir apibendrinti asmeninės bibliotekos paveldo likimą ir struktūrą, sklaidą ir dabartinę paveldo būklę, tačiau išsamesnį tyrimą reikėtų pratęsti. Prieita prie išvados, kad Prezidentas kryptingai kūrė asmeninę biblioteką, atitinkančią jo, kaip politinio ir visuomenės veikėjo, mokslininko ir asmenybės interesus. Jos, kaip pirmojo Lietuvos prezidento asmeninės bibliotekos, memorialinė vertė leidžia sąlygiškai laikyti šį paveldą nykstančiu knygos paminklu, todėl siūloma atlikti prezidento A. Smetonos asmeninės bibliotekos mokslinę rekonstrukciją.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.