JUOZO KELIUOČIO ŽURNALISTIKOS TEORIJA IŠ HENRI BERGSONO FILOSOFIJOS PERSPEKTYVOS
Straipsniai
ANDRIUS GUDAUSKAS
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1962
PDF

Reikšminiai žodžiai

žurnalistikos ir medijų teorija
Juozas Keliuotis
Henri Bergson
masinės komunikacijos priemonės (MKP)
tradicija
sovietmetis
ideologija
diktatūra

Kaip cituoti

GUDAUSKAS A. (2013) „JUOZO KELIUOČIO ŽURNALISTIKOS TEORIJA IŠ HENRI BERGSONO FILOSOFIJOS PERSPEKTYVOS“, Knygotyra, 610, p. 84-100. doi: 10.15388/kn.v61i0.1962.

Santrauka

Vilniaus universiteto Žurnalistikos institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: andrius.gudauskas@kf.vu.lt 

Šiame straipsnyje keliamas klausimas apie teorinį pagrindą, kuriuo rėmėsi pirmosios Lietuvoje užrašytos žurnalistikos teorijos kūrėjas Juozas Keliuotis (1902–1983). Į mąstytojo ir publicisto teorinius darbus bandysime žvelgti iš Henri Bergsono (1859–1941) filosofinės teorijos perspektyvos, kelda­mi hipotezę, kad ji darė įtaką J. Keliuočio kuriamam teoriniam modeliui. Siekiant tai atskleisti, dėmesys telkiamas į 2000 m. paskelbtą J. Keliuočio tekstą „Žurnalistikos paskaitos“, nuvedantį į žurnalistikos ir medijų teorijos formavimosi ištakas Lietuvoje. Taigi, šiame straipsnyje analizuojama pirmoji XX a. trečiajame–ketvirtajame dešimtmetyje Lietuvoje sukurta žur­nalistikos ir medijų teorija. Šiai teorijai po Antrojo pasaulinio karo nebuvo lemta augti ir vystytis įprasta akademine bei leidybine prasme. Keliuotiškoji intelektinė mintis dėl istorinių politinių aplinkybių buvo pašalinta iš viešojo diskurso. Tačiau J. Keliuočio demokratinės žurnalistinės pasaulėžiūros mintys egzistavo rezistencinėje tautos sąmonėje. Tų minčių aidas ir kartu at­gyjanti akademinė tradicija nusidriekia iki šių dienų – dabartiniai Vilniaus universiteto žurnalistikos bakalauro programos studentai pradeda savo studijas būtent nuo J. Keliuočio žurnalistikos misijos ir funkcijų aptarties.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.