NAUJŲJŲ MEDIJŲ VARTOTOJAS-KŪ­RĖJAS IR KINEMATOGRAFINIS MĄSTYMAS
Straipsniai
ANDRIUS GUDAUSKAS
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4008
PDF

Reikšminiai žodžiai

naujosios medijos
internetas
kinematografija
kino filmai
kinas
tele­vizija
ekranas
Henri Bergson
Gilles Deleuze
Lev Manovich

Kaip cituoti

GUDAUSKAS A. (2014) „NAUJŲJŲ MEDIJŲ VARTOTOJAS-KŪ­RĖJAS IR KINEMATOGRAFINIS MĄSTYMAS“, Knygotyra, 630, p. 77-98. doi: 10.15388/kn.v63i0.4008.

Santrauka

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas 
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva 
El. paštas: andrius.gudauskas@kf.vu.lt

Šiuolaikiniame pasaulyje vis intensyviau įsigalint technologijoms, neiš­vengiamai keičiasi ir medijų vartotojų įpročiai, o pastarieji kinta taip, jog vartotojas iš pasyvaus informacijos priėmėjo vis labiau virsta aktyviu medi­juotu vartotoju. Drastiškų nūdienos transformacijų palytėta naujųjų medijų situacija išgyvena dalinės neapibrėžties būklę, kai akivaizdūs pokyčiai lyg ir neturi galutinai suformuotų ir nusistovėjusių teorinių pagrindimų bei pa­aiškinimų. Tačiau reikia prisiminti elementarią mokslinę praktinę tiesą, jog, žvelgiant iš evoliucinės komunikacijos mokslo raidos perspektyvos, kiekviena nauja medijų praktinė raiška – pradedant spausdintu žodžiu, knygomis ir baigiant tinklaveikos medijomis – susiformuoja vienaip ar kitaip remiantis ankstesne raiškų praktika bei teorine aptartimi. Šią universalią aksiomą galime laikyti tuo akivaizdžiu veiksniu (arba mokslo ir kultūros evoliucijos dėsniu), nuo kurio apskritai prasideda bet koks diskursas apie sociokultūri­nes mūsų patirtis ir pačios sociokultūros ateities perspektyvas. Straipsnyje kalbama apie tai, kaip galima naujųjų medijų – interneto – veikėjo-kūrėjo kasdieninio praktinio ir transcendentinio mąstymo trajektoriją pagrįsti remiantis postmodernia kinematografine praktika bei teorija.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.