Užsienio spaudinių cenzūra Nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1940 metais
Journal cover
Straipsniai
Arida Riaubienė
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo biblioteka
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.75.67
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

cenzūra
spaudiniai
Nepriklausoma Lietuva
draudžiamos knygos
leidinių platinimas
Piliečių apsaugos departamentas
Valstybės saugumo departamentas

Kaip cituoti

Riaubienė A. (2020) „Užsienio spaudinių cenzūra Nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1940 metais“, Knygotyra, 750, p. 218-258. doi: 10.15388/Knygotyra.2020.75.67.

Santrauka

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje vis daugiau kalbama apie informaci­nius karus ir propagandą. Už valstybės saugumą atsakingos institucijos ragina imtis papildomų atsargumo priemonių, kad būtų apsaugota elektroninėje erdvėje esanti svarbi informacija. Dabartinė situacija ir visuomenei svarbūs klausimai koreliuoja su tarpukario Lietuvos aktuali­jomis: XX a. pradžioje susikūrusiai Lietuvos valstybei iš pat pradžių teko imtis veiksmų, kad būtų kiek įmanoma sumažintas užsienyje leistuose leidiniuose skleidžiamos antivalstybiškai orientuotos informacijos poveikis. Straipsnyje analizuojama užsienio spaudinių cenzūros sistema Nepriklausomoje Lietuvoje. Įvežamos spaudos į Lietuvą priežiūros teisinį pagrindą sudarė spaudos įstatymai. Pirmaisiais Nepriklausomos Lietuvos gyvavimo metais užsienio spaudinių cenzūrą vykdė Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento skyriai. Vėliau šią veiklą perėmė Valstybės saugumo departamentas. Cenzūros įstaigos di­džiausią dėmesį sutelkė į antivalstybinio turinio leidinius, kurie į Lietuvą nelegaliai arba bandant pasinaudoti legaliomis pašto paslaugomis buvo įgabenami iš kaimyninių šalių. Straipsnio priede pateikiamas iki šiol dar niekur neskelbtas tarpukario Lietuvos cenzūros draustų užsienyje išleistų knygų sąrašų sąvadas.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.