KONRADAS GIOTKĖ – XVII AMŽIAUS PIRMOSIOS PUSĖS VILNIAUS GRAVERIS
Straipsniai
JOLITA LIŠKEVIČIENĖ
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3491
PDF

Reikšminiai žodžiai

Konradas Giotkė
XVII a. I pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailė
XVII a. panegirikų iliustracijos
vario raižinys
knygų grafika

Kaip cituoti

LIŠKEVIČIENĖ J. (2010). KONRADAS GIOTKĖ – XVII AMŽIAUS PIRMOSIOS PUSĖS VILNIAUS GRAVERIS. Knygotyra, 55, 54-79. https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3491

Santrauka

Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas
Dominikonų g. 15/1, LT-01131 Vilnius, Lietuva
El. paštas: Jolita.Liskeviciene@vda.lt


Straipsnyje pristatomas garsiausias knygų iliustracijų raižytojas Konradas Giotkė, XVII a. I pusėjė dirbęs Vilniuje ir vario raižiniais iliustravęs knygas. Siekiama apibūdinti raižytojo kūrybą, pagrindines jo raižinių kompozicijas ir kitus kūrybos bruožus, nurodyti užsakovus, atskleisti jo reikšmę XVII a. I pusės Vilniaus knygų grafikoje ir įtaką vėlesnei šios srities dailei. Straipsnyje keliamos raižytojo kilmės ir atvykimo į LDK sostinę prielaidos, tikslinamas jo kūrybos Vilniuje laikas. Pagrindinis straipsnio tikslas – chronologiškai pateikti visus iki šiol žinomus arba literatūroje minėtus raižytojo kūrinius. Šis knygų sąrašas pateikiamas priede.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.