LIETUVOS SPAUSDINTINIAI BIBLIOGRAFINĖS INFORMACIJOS IŠTEKLIAI 2001–2005 METAIS
Straipsniai
OSVALDAS JANONIS
Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v53i0.7806
PDF

Reikšminiai žodžiai

bibliografinės informacijos ištekliai
periodiniai bibliografijos leidiniai
retrospektyviniai bibliografijos leidiniai
kiekybinė analizė
Lietuva

Kaip cituoti

JANONIS O. (2015). LIETUVOS SPAUSDINTINIAI BIBLIOGRAFINĖS INFORMACIJOS IŠTEKLIAI 2001–2005 METAIS. Knygotyra, 53, 71-84. https://doi.org/10.15388/kn.v53i0.7806

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: osvaldas.janonis@kf.vu.lt

Straipsnyje tęsiama autoriaus anksčiau pradėta Lietuvos spausdintinių bibliografinės informacijos iš­teklių sistemos pokyčių analizė naujomis jos raidos sąlygomis. 2001–2005 metais išleistų bibliografijos leidinių analizė atlikta vadovaujantis anksčiau pasirinktais principais. Periodinių bibliografijos leidinių analizė parodė, kad jų sistemoje įvyko esminių pokyčių: jų skaičius stabilizavosi, dalis tokių leidinių buvo perkelti į skaitmeninę (elektroninę) formą, vyraujančią vietą užėmė universalios tematikos leidiniai ir kt. Straipsnyje prognozuojama, kad dalis jų artimiausioje ateityje gali nustoti eiti ir bus pateikiami tik skai­tmenine forma. Atlikta retrospektyvinių bibliografijos leidinių analizė pagal turinį, leidėjus ir kitus po­žymius leido daryti tokias pagrindines išvadas: nors daugiausia retrospektyvinių bibliografijos leidinių parengė ir išleido bibliotekos, tačiau svarių darbo rezultatų davė ir neprofesionalioji bibliografinė veikla. Pagal turinį beveik trečdalį jų sudarė universalūs bibliografijos leidiniai. Pastebimas nuolatinis šakinių bibliografijos leidinių skaičiaus mažėjimas, nors šios rūšies bibliografijos leidiniai turėtų užimti esminę vietą bibliografinės informacijos išteklių sistemoje. Mados pobūdį įgauna personalinių bibliografijos rodyklių rengimas ir leidimas. Autorius siūlo iš valstybės biudžeto finansuojamoms bibliotekoms šią pa­slaugą padaryti mokamą. Keliamas uždavinys atsikračius blogo sovietinio patyrimo atgaivinti bibliogra­fijos kultūrinę šviečiamąją funkciją – pradėti rengti daugiau rekomendacinių (patariamųjų) bibliografi­jos leidinių mažesnio išsilavinimo informacijos vartotojams. Pastebėta, kad dalies bibliografijos leidinių bendras metodinis lygis smuko.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.