LEIDĖJŲ PROFESINĖ SPAUDA: SAMPRATA IR RAIDOS TENDENCIJOS LIETUVOJE
Straipsniai
ERIKA BUIVYDIENĖ
JULIJA ZINKEVIČIENĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v53i0.7810
PDF

Reikšminiai žodžiai

leidėjai
profesinė spauda
periodika
informacijos poreikis
informacijos šaltinis

Kaip cituoti

BUIVYDIENĖ E., & ZINKEVIČIENĖ J. (2015). LEIDĖJŲ PROFESINĖ SPAUDA: SAMPRATA IR RAIDOS TENDENCIJOS LIETUVOJE. Knygotyra, 53, 147-164. https://doi.org/10.15388/kn.v53i0.7810

Santrauka

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
Informacinės visuomenės plėtros skyrius
J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius, Lietuva
El. paštas: e.buivydiene@lrkm.lt

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: julija.zinkeviciene@kf.vu.lt

Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos leidėjų profesinė spauda istoriniu aspektu ir siekiama įvertinti šiandienį šių specialistų profesinės informacijos poreikį. Analizuojami sąvokų apibrėžimai, retrospektyviai apžvelgiami leidėjų profesiniai periodiniai leidiniai, jų raida Lietuvoje nuo atsiradimo iki šių laikų; įvertinama dabartinės leidėjams skirtos profesinės spaudos būklė Lietuvoje.
Naudojantis mokslinės literatūros analizės ir analogijos metodais tyrinėjama profesinės spaudos samprata, pagrindinių terminų apibrėžimai. Lietuvos leidėjų profesinės periodikos tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje nesusiformavo tvirtos ir gilios leidėjų profesinės spaudos tradicijos. Duomenys apie Lietuvos leidėjų profesinės informacijos poreikį ir jo tenkinimo šaltinius parodė, kad mūsų šalies leidėjai jaučia profesinės informacijos trūkumą, kurį iš dalies kompensuoja informacija iš interneto, užsienio šalių leidėjų profesiniais periodiniais leidiniais. Užsienio šalyse pastebima profesinių leidinių perėjimo į elektroninę erdvę tendencija, nes internete skelbiama informacija specialistus pasiekia operatyviai ir pigiai. Būtent toks profesinis leidinys rekomenduojamas Lietuvos leidėjams.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.