VILNIAUS AKADEMINĖ BENDRUOMENĖ IR JOS BIBLIOTEKA XIX AMŽIAUS PIRMOJOJE PUSĖJE: IMPERINIO VALDYMO ĮTAKA
Straipsniai
ASTA KRAKYTĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7887
PDF

Reikšminiai žodžiai

akademinė bendruomenė
biblioteka
Bibliotheca Academiae Vilnensis
Vilniaus imperatoriškasis universitetas
XIX a. pirmoji pusė
Apšvieta
Rusijos imperija
cenzūra
imperinis valdymas

Kaip cituoti

KRAKYTĖ A. (2015). VILNIAUS AKADEMINĖ BENDRUOMENĖ IR JOS BIBLIOTEKA XIX AMŽIAUS PIRMOJOJE PUSĖJE: IMPERINIO VALDYMO ĮTAKA. Knygotyra, 51, 7-30. https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7887

Santrauka

Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas
Universiteto g. 3, LT-01511 Vilnius, Lietuva
El. paštas: asta.krakyte@mb.vu.lt

Straipsnyje analizuojama XIX a. pirmosios pusės Vilniaus akademinės bendruomenės ir jos bibliotekos būklė, nulemta centralizuoto Rusijos imperijos administracijos valdymo, sietino ne tik su pakitusiu statusu, pavaldumu ir finansavimu, bet ir su nauja bendruomenės struktūra, pasikeitusia savimone, universiteto personalo kontrole, griežta leidžiamų ir iš užsienio gaunamų knygų cenzūra, o galiausiai – su universiteto uždarymu ir jo turto (taip pat ir bibliotekos) padalijimu carinės Rusijos mokslo, švietimo ir kitų įstaigų bibliotekoms. Remiantis Lietuvos valstybės istorijos archyve ir Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomais dokumentais nustatyta, kad nuo XIX a. istoriografijoje įsigalėjusi tendencija idealizuoti Vilniaus akademinės bendruomenės ir jos bibliotekos raidą tiriamuoju laikotarpiu yra nepagrįsta, – imperinis valdymas turėjo neigiamą įtaką bibliotekos komplektavimui, nes apribojo Apšvietos epochos idėjas atspindinčių veikalų sklaidą miesto sociokultūrinėje erdvėje, skatino hipertrofuotą fondų didėjimą menkaverčių leidinių pagrindu, aplaidų bibliotekos tvarkymą po 1831 m. ir sunaikino vietos bendruomenės puoselėtas europietiškos bibiotekininkystės tradicijas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.