SAVILAIDOS MODELIS IR MOLOTOVO–RIBBENTROPO PAKTO DOKUMENTŲ SKLAIDOS ATVEJIS
Straipsniai
EGIDIJUS JASELIŪNAS
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7890
PDF

Reikšminiai žodžiai

pogrindinė spauda
savilaida
savilaidos modelis
Molotovo–Ribbentropo 1939 m. susitarimų slaptieji protokolai

Kaip cituoti

JASELIŪNAS E. (2015). SAVILAIDOS MODELIS IR MOLOTOVO–RIBBENTROPO PAKTO DOKUMENTŲ SKLAIDOS ATVEJIS. Knygotyra, 51, 57-76. https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7890

Santrauka

Vilniaus universiteto Žurnalistikos institutas
Bernardinų g. 11, LT-01124 Vilnius, Lietuva
El. paštas: egidijus.jaseliunas@kf.vu.lt

Straipsnyje pateikiamas teorinis savilaidos – unikalaus XX a. antrosios pusės pogrindinės spaudos reiškinio sovietinėje visuomenėje – modelis. Remiantis šiuo modeliu nagrinėjama vieno dokumento (1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. pasirašytų slaptųjų Molotovo–Ribbentropo susitarimų) plitimo sovietų Lietuvoje XX a. aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje istorija. Vieno atvejo analizės metodas patvirtina teorinio savilaidos modelio pagrįstumą ir funkcionalumą, atskleidžia unikalius savilaidos sklaidos bruožus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.