LEVO VLADIMIROVO VISUOTINĖS KNYGOS ISTORIJOS SAMPRATA
Straipsniai
EGLĖ AKSTINAITĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7891
PDF

Reikšminiai žodžiai

visuotinė knygos istorija
makroregioniniai ir mikroregioniniai lygmenys
istorijos sintezė
mąstysenos žemėlapis
marksizmo-leninizmo ideologija
knygos istorija Lietuvoje
Rytų ir Vakarų Europoje

Kaip cituoti

AKSTINAITĖ E. (2015). LEVO VLADIMIROVO VISUOTINĖS KNYGOS ISTORIJOS SAMPRATA. Knygotyra, 51, 77-91. https://doi.org/10.15388/kn.v51i0.7891

Santrauka

Vilniaus universiteto
Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: egle.akstinaite@kf.vu.lt

Straipsnio tikslas – atskleisti vieno iš nedaugelio Rytų Europoje ir vienintelio kaimyninėse šalyse tyrinėjusio pasaulinę knygos istoriją, lietuvių knygotyrininko L. Vladimirovo visuotinės knygos istorijos koncepciją. Staripsnyje analizuojma L. Vladimirovo pasaulėžiūra, iš dalies lemianti tyrinėjimų metodologinius sprendimus. Taip pat įvertinama marksizmo‑leninizmo ideologijos įtaka jo darbams, aptariami svarbiausi šios srities veikalai Rytų ir Vakarų Europoje (S. Dahlo, S. H. Steinbergo, D. C McMurtrie ir kt.). Pagrindinė išvada: L. Vladimirovo Knygos istorija – istorijos sintezė, kuria siekta pateikti kuo platesnę šios problematikos apžvalgą. Galima teigti, kad L. Vladimirovo visuotinės knygos istorijos koncepcija metodologiškai nevientisa, nebaigta ir pats autorius jos nebuvo apibrėžęs. Bet kaip pirmasis tokio pobūdžio darbas Lietuvoje ši knyga svarbi savita koncepcija, lietuvių knygos istorijos įtraukimu į pasaulinį kontekstą. Teigiant, kad Lietuvai šis L. Vladimirovo veikalas svarbus, galima sakyti, kad buvusioje SSRS jis aktualus dėl plataus geografinio konteksto, Europoje įdomus kaip Rytų ir Vakarų Europos žinių sintezė.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.