TĖVYNĖS ĮVAIZDIS XIX a. LENKŲ EMIGRANTŲ LEIDINIUOSE IR KOLEKCIJOSE
Straipsniai
MAŁGORZATA KOMZA
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7920
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

KOMZA M. (2015). TĖVYNĖS ĮVAIZDIS XIX a. LENKŲ EMIGRANTŲ LEIDINIUOSE IR KOLEKCIJOSE. Knygotyra, 50, 188-203. https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7920

Santrauka

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław, Poland
E-mail: komza@liber.ibi.uni.wroc.pl

Devynioliktajame amžiuje politiniai emigrantai Prancūzijoje intelektualiąja ir meno prasme buvo stipriausia grupė už Lenkijos sienų. Daugybė šių emigrantų siekė skleisti žinias apie Lenkiją ir jos kultūrą leisdami iliustruotus leidinius. Šios iliustracijos vaizdavo Lenkijos peizažus, istorinius įvykius, nacionalinių didvyrių ir rašytojų portretus. Iliustracijos buvo atliktos įvairiomis technikomis ir rėmėsi įvairiais ikonografiniais šaltiniais. Vėliau jos buvo sukauptos lenkų muziejuose Europoje ar privačiose kolekcijose, kaip antai Lenkų bibliotekoje Paryžiuje, Rapersvilio muziejuje ar Adolfo Cichockio kolekcijoje, kurioje yra daug raižinių. Svarbų vaidmenį kuriant patriotinius leidinius ir iliustracijas atliko Antonis Oleszczyńskis ir Janas Tysiewiczius.
Ir iliustracijos, ir tekstai turėjo sukelti nacionalinio pasididžiavimo ir patriotizmo jausmus, stiprinti tautos dvasią. Leidėjai labiausiai rūpinosi jaunimu, kuris ypač domėjosi iliustracijomis. Antra vertus, prabangūs iliustruoti leidiniai, išversti į įvairias kalbas, buvo skiriami užsieniečiams.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.