T. 7 (1968): Knygotyra

T. 7 (1968)

Knygotyra
Publikuota 1968-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2

Straipsniai

A. Čipkienė
Jaunųjų skaitytojų interesų tyrimas Vilniaus viešojoje A. Mickevičiaus bibliotekoje
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
13–17
PDF
A. Kancleris
Informacijos vartotojų poreikių tyrimas
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
19–28
PDF
В.П. Лиров
Apie skaitytojų interesų bibliografinį tyrimą
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
29–42
PDF
S. Tomonis
Rekomendacinės bibliografijos leidinių panaudojimas Tarybų Lietuvoje
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2
43–57
PDF
A. Jurčiukonienė
Skaitytojų interesai ir jų kitimo tendencijos (Pagal VVU Mokslinės bibliotekos bibliografijos skyriaus duomenis)
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
59–67
PDF
K. Sinkevičius
Sociologiniai skaitytojų tyrimai užsienio bibliotekose (Apžvalga)
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2
69–80
PDF
Л. Шимкунене
Reprografijos panaudojimo, aptarnaujant bibliotekų skaitytojus, istorinė apžvalga (Kapitalistinės šalys)
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
81–100
PDF
V. Žukas
Lietuvių rekomendacinė bibliografija 1917–1940 m.
Santraukos peržiūros 45 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
101–121
PDF
G. Raudeliūnienė
Rankraštiniai laikraštėliai kovoje prieš vokiečių okupacinį režimą Lietuvoje 1915–1918 metais
Santraukos peržiūros 13 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
123–133
PDF
V. Žukas
Pirmieji lietuvių literatūriniai almanachai ir žurnalai
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
135–175
PDF
A. Markelis | V. Žukas
Žurnalo „Vaivorykštė“ bibliografija
Santraukos peržiūros 11 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
177–189
PDF
A. Tyla
Pastabos dėl lietuviškos knygos istorijos
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
191–199
PDF
R. Vėbra
P. Vileišio laiškai lietuviškų knygų spausdinimo klausimu (Medžiaga spaudos draudimo istorijai)
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
201–214
PDF
A. Endzinas
Tepliavos varguomenės namų metinių apyskaitų santraukos lietuvių kalba
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2
215–222
PDF
R. Vėbra
Prie lietuviškų spaudinių uždraudimo istorijos
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
223–235
PDF
D. Kastanauskaitė
Bibliotekininkystės katedra 1966–1967 metais
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
237–242
PDF

Pabaigos puslapiai

Turinys
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
243–244
PDF