T. 3 (1964): Knygotyra

T. 3 (1964)

Knygotyra
Publikuota 1964-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6

Straipsniai

K. Sinkevičius
Lietuvos TSR bibliotekų aprūpinimo metodine literatūra klausimai
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
5–25
PDF
В. П. Лиров
Lituanikos bibliografijos objekto problema
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
27–61
PDF
J. Basiulis
Einamoji recenzijų bibliografija Tarybų Lietuvoje 1947–1960 metais
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
63–74
PDF
Ž. Zaveckienė
V. I. Lenino veikalų chronologinė bibliografija ir jos panaudojimo galimybės
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
75–81
PDF
И. З. Плавина
Elektrofotografijos panaudojimas mikrofilmams didinti
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
83–85
PDF
V. Stonienė
Iš bibliotekų istorijos Tarybų Lietuvoje 1918–1919 m.
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
87–97
PDF
Ž. Zaveckienė
Pirmasis Lietuvos komjaunimo periodinis leidinys – “Fakel komunizma”
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
99–107
PDF
J. Lebedys | J. Palionis
Seniausias lietuviškas rankraštinis tekstas
Santraukos peržiūros 70 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
109–135
PDF
V. Žukas
L. Ivinskio ir L. Potockio lietuvių bibliografijos darbai
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
137–147
PDF
V. Abramavičius
Paryžiaus lietuvių draugija “Želmuo” ir jos biblioteka
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
149–158
PDF
L. Vladimirovas
Caro vyriausybės politika kultūros-švietimo srityje Lietuvoje 1861–1904 m. laikotarpiu
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
159–192
PDF
V. Jurgutis | V. Žukas
J. Plioterio darbas “Trumpa žinia apei tą iszdawima lietuwiszkos Biblijos Londone”
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
193–203
PDF
V. Žukas
Prie J. Janonio raštų leidimo istorijos
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
205–206
PDF
V. Žukas
Į rinkinius neįtraukti Žemaitės raštai
Santraukos peržiūros 50 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
206–208
PDF
V. Žukas
Lietuviškos komunistinės spaudos katalogas
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
208–209
PDF
V. Žukas
Kas perdirbo ir paruošė spaudai knygą “Jonas Išmisločius kromininkas”?
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
209–210
PDF
V. Žukas
Prie lietuvių periodikos istorijos
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
211–212
PDF
V. Žukas
Carinės cenzūros uždraustų knygų katalogas
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
212–213
PDF
V. Žukas
Truputis žinių apie J. Jablonskio biblioteką
Santraukos peržiūros 54 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
213–214
PDF
V. Žukas
S. Baltramaičio biblioteka
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
214–217
PDF
Kronika
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
219–224
PDF

Pabaigos puslapiai

Turinys
Santraukos peržiūros 50 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
225–226
PDF