Naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės mechanizmai ir metodai
Straipsniai
Algimantas Čepas
Vilnius Institute for Advanced Studies; Vilnius University, Lithuania
Radosav Risimović
University of Criminal Investigation and Police Studies, Serbia
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2019.7.2
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

naujos psichoaktyvios medžiagos
kriminalizacija
narkotikų politika

Kaip cituoti

Čepas A. ir Risimović R. (2019) „Naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės mechanizmai ir metodai“, Kriminologijos studijos, 7, p. 27-55. doi: 10.15388/CrimLithuan.2019.7.2.

Santrauka

Straipsnis skirtas apžvelgti tarptautinius ir nacionalinius mechanizmus, naudojamus įtraukti naujas psichoaktyvias medžiagas į kontroliuojamų medžiagų ratą. Autoriai apžvelgia Jungtinėse Tautose, Europos Sąjungoje, Europos ir kitose valstybėse funkcionuojančias naujų psichoaktyvių medžiagų kriminalizavimo sistemas, taip pat siūlo tam tikrus teisinius būdus kaip kriminalizaciją Europos Sąjungoje padaryti paprastesne. Straipsnyje taip pat apžvelgiamos ir analizuojamos teisinės formuluotės, Europos ir kitose valstybėse vartojamos naujoms psichoaktyvioms medžiagoms apibrėžti: katalogo metodas, kriminalizacija pagal bendrus požymius, visaapimantys draudimai, reguliavimas pasitelkiant vartotojų teisių apsaugos ir sveikatos apsaugos teisės normas, teisinių rinkų naujoms psichoaktyvioms medžiagoms kūrimas.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.