T. 7 (2019): Kriminologijos studijos

T. 7 (2019)

Kriminologijos studijos
Publikuota 2020-03-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5

Straipsniai

Maryja Šupa
Biopolitika ir disciplinavimas Vilniaus miesto viešąsias erdves reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14 | Straipsnio (HTML) peržiūros 5
Algimantas Čepas | Radosav Risimović
Naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės mechanizmai ir metodai
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3
Anna Markina
Problemos, susijusios su jaunų buvusių pažeidėjų reintegracija Estijoje
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Aleksandras Dobryninas | Jolanta Aleknevičienė | Aušra Pocienė
Kriminologinio žinojimo konstravimas: tarpdalykinių kriminologijos studijų formavimosi ir vykdymo patirtis Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23 | Straipsnio (HTML) peržiūros 3
Monika Kareniauskaitė
Smurto lyties pagrindu sampratos Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu ir posovietinės transformacijos metu
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 10 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5