T. 7 (2019): Kriminologijos studijos

T. 7 (2019)

Kriminologijos studijos
Publikuota 2019-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
1-7
PDF

Straipsniai

Maryja Šupa
Biopolitika ir disciplinavimas Vilniaus miesto viešąsias erdves reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose
Santraukos peržiūros 522 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 193 | Straipsnio (HTML) peržiūros 99
Algimantas Čepas | Radosav Risimović
Naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės mechanizmai ir metodai
Santraukos peržiūros 651 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 363 | Straipsnio (HTML) peržiūros 97
Anna Markina
Problemos, susijusios su jaunų buvusių pažeidėjų reintegracija Estijoje
Santraukos peržiūros 624 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 399 | Straipsnio (HTML) peržiūros 52
Aleksandras Dobryninas | Jolanta Aleknevičienė | Aušra Pocienė
Kriminologinio žinojimo konstravimas: tarpdalykinių kriminologijos studijų formavimosi ir vykdymo patirtis Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 770 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 753 | Straipsnio (HTML) peržiūros 183
Monika Kareniauskaitė
Smurto lyties pagrindu sampratos Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu ir posovietinės transformacijos metu
Santraukos peržiūros 786 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 896 | Straipsnio (HTML) peržiūros 182

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
133-135
PDF