T. 7 (2019): Kriminologijos studijos

T. 7 (2019)

Kriminologijos studijos
Publikuota 2020-03-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
1-7
PDF

Straipsniai

Maryja Šupa
Biopolitika ir disciplinavimas Vilniaus miesto viešąsias erdves reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose
Santraukos peržiūros 344 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Algimantas Čepas | Radosav Risimović
Naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės mechanizmai ir metodai
Santraukos peržiūros 404 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 138 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44
Anna Markina
Problemos, susijusios su jaunų buvusių pažeidėjų reintegracija Estijoje
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17
Aleksandras Dobryninas | Jolanta Aleknevičienė | Aušra Pocienė
Kriminologinio žinojimo konstravimas: tarpdalykinių kriminologijos studijų formavimosi ir vykdymo patirtis Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 364 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250 | Straipsnio (HTML) peržiūros 35
Monika Kareniauskaitė
Smurto lyties pagrindu sampratos Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu ir posovietinės transformacijos metu
Santraukos peržiūros 405 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 198 | Straipsnio (HTML) peržiūros 47

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
133-135
PDF