T. 7 (2019): Kriminologijos studijos

T. 7 (2019)

Kriminologijos studijos
Publikuota 2020-03-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
1-7
PDF

Straipsniai

Maryja Šupa
Biopolitika ir disciplinavimas Vilniaus miesto viešąsias erdves reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106 | Straipsnio (HTML) peržiūros 46
Algimantas Čepas | Radosav Risimović
Naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės mechanizmai ir metodai
Santraukos peržiūros 502 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217 | Straipsnio (HTML) peržiūros 72
Anna Markina
Problemos, susijusios su jaunų buvusių pažeidėjų reintegracija Estijoje
Santraukos peržiūros 426 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 159 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Aleksandras Dobryninas | Jolanta Aleknevičienė | Aušra Pocienė
Kriminologinio žinojimo konstravimas: tarpdalykinių kriminologijos studijų formavimosi ir vykdymo patirtis Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 484 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 408 | Straipsnio (HTML) peržiūros 112
Monika Kareniauskaitė
Smurto lyties pagrindu sampratos Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu ir posovietinės transformacijos metu
Santraukos peržiūros 536 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 409 | Straipsnio (HTML) peržiūros 105

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
133-135
PDF