T. 7 (2019): Kriminologijos studijos

T. 7 (2019)

Kriminologijos studijos
Publikuota 2020-03-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
1-7
PDF

Straipsniai

Maryja Šupa
Biopolitika ir disciplinavimas Vilniaus miesto viešąsias erdves reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose
Santraukos peržiūros 384 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Algimantas Čepas | Radosav Risimović
Naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės mechanizmai ir metodai
Santraukos peržiūros 457 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 184 | Straipsnio (HTML) peržiūros 60
Anna Markina
Problemos, susijusios su jaunų buvusių pažeidėjų reintegracija Estijoje
Santraukos peržiūros 391 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 118 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Aleksandras Dobryninas | Jolanta Aleknevičienė | Aušra Pocienė
Kriminologinio žinojimo konstravimas: tarpdalykinių kriminologijos studijų formavimosi ir vykdymo patirtis Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 433 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341 | Straipsnio (HTML) peržiūros 70
Monika Kareniauskaitė
Smurto lyties pagrindu sampratos Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu ir posovietinės transformacijos metu
Santraukos peržiūros 468 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318 | Straipsnio (HTML) peržiūros 82

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
133-135
PDF