T. 7 (2019): Kriminologijos studijos

T. 7 (2019)

Kriminologijos studijos
Publikuota 2020-03-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
1-7
PDF

Straipsniai

Maryja Šupa
Biopolitika ir disciplinavimas Vilniaus miesto viešąsias erdves reglamentuojančiuose teisiniuose dokumentuose
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Algimantas Čepas | Radosav Risimović
Naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės mechanizmai ir metodai
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9
Anna Markina
Problemos, susijusios su jaunų buvusių pažeidėjų reintegracija Estijoje
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Aleksandras Dobryninas | Jolanta Aleknevičienė | Aušra Pocienė
Kriminologinio žinojimo konstravimas: tarpdalykinių kriminologijos studijų formavimosi ir vykdymo patirtis Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Monika Kareniauskaitė
Smurto lyties pagrindu sampratos Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu ir posovietinės transformacijos metu
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
133-135
PDF