Lokalizacijos raiška ketvirtojo Georgo Wenkerio sakinio vertimuose
Straipsniai
Daiva Kardelytė-Grinevičienė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/LK.2019.22482
PDF

Reikšminiai žodžiai

Georgas Wenkeris
kognityvinė semantika
konceptas
erdvinė scena
orientyras
trajektorius
prielinksninė konstrukcija

Kaip cituoti

Kardelytė-Grinevičienė D. (2019) „Lokalizacijos raiška ketvirtojo Georgo Wenkerio sakinio vertimuose“, Lietuvių kalba, (13), p. 1-10. doi: 10.15388/LK.2019.22482.

Santrauka

Straipsnyje tiriamas vieno vokiško sakinio vertimuose į lietuvių kalbą vartotų lokalizacijos raiškos priemonių variantiškumas. Tyrimo įrankis yra vienas iš lingvistinės geografijos pradininko vokiečių kalbininko Georgo Wenkerio XIX amžiuje sugalvotų keturiasdešimties vokiškų sakinių, iš kitų išsiskiriantis orientyrų charakteristikomis ir realizuotų sudėtingųjų erdvinių scenų tarpusavio sąsajomis. Šio ketvirtojo sakinio vertimai į lietuvių kalbą tyrimui surinkti elektroninio anketavimo būdu. Straipsnio tikslai yra išanalizuoti vertimuose vartotų lokalizacijos raiškos priemonių inventorių, atsižvelgiant į tarmiškumo matmenį, ir verifikuoti ankstesniuose lietuviškosios Wenkerio medžiagos tyrimuose iškeltą teiginį, kad originalo sakinyje realizuotos sudėtingosios erdvinės scenos lemia vertimuose vartojamų lokalizacijos raiškos priemonių variantiškumą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.