Nr. 12 (2018)

Nr. 12 (2018)

Lietuvių kalba
Publikuota 2018-12-15

Straipsniai

Vilma Zubaitienė
1735 m. Biblijos leksika Pilypo Ruigio žodyne
Santraukos peržiūros 28 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
1-37
PDF
Skaistė Volungevičienė
Humanitarinių ir technologijos mokslų studentų darbų fraziškumas
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
1-16
PDF
Daiva Kardelytė-Grinevičienė
Kvazistandarto variantas: jaunosios kartos aukštaitiškojo arealo atstovų požiūris
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
1-12
PDF
Rūta Kazlauskaitė
Žaibo vaizdinys lietuvių poezijoje
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57
1-27
PDF
Laura Kamandulytė-Merfeldien
Svetimų kalbų intarpai sakytinėje lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
1-18
PDF

Kita

Aleksey Andronov | Rima Bakšienė
„Lingvistinis ruduo“? Pastaba dėl Vytauto Kardelio straipsnio „Trys klausimai dėl lietuvių kalbos prozodinės sistemos"
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
1-8
PDF