Daugiaskiemenių daiktavardžių kirčiavimo polinkiai xx a. 6–7 dešimtmečio vakarų aukštaičių kauniškių šnektų rankraštiniuose šaltiniuose
Straipsniai
Vilija Ragaišienė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/LK.2019.22489
PDF

Reikšminiai žodžiai

vakarų aukštaičių kauniškių patarmė
šnekta
daugiaskiemenis daiktavardis
priesagos vedinys
rankraštinis šaltinis
kirčiavimo variantas

Kaip cituoti

Ragaišienė V. (2019) „Daugiaskiemenių daiktavardžių kirčiavimo polinkiai xx a. 6–7 dešimtmečio vakarų aukštaičių kauniškių šnektų rankraštiniuose šaltiniuose“, Lietuvių kalba, (13), p. 1-19. doi: 10.15388/LK.2019.22489.

Santrauka

Iš vakarų aukštaičių kauniškių patarmės ploto XX a. 6–7 dešimtmetyje surinkta tarmine medžiaga, saugoma Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve, pasinaudota rengiant Lietuvių kalbos atlasą (1–3 tomai, 1977, 1982, 1991), chrestomatiją Lietuvių kalbos tarmės (1970), Zigmo Zinkevičiaus Lietuvių kalbos dialektologiją (1966), įvairius dialektologijos veikalus ir mokslo darbus. Tačiau šiuose darbuose aptarta tik dalis užrašytų duomenų, iki šiol išsamiau neanalizuoti patys rankraštiniai šaltiniai, juose pateiktos tarminės ypatybės ir kalbiniai reiškiniai.        
Straipsnyje, remiantis rankraštinių šaltinių duomenimis, siekiama aprašyti XX a. 6–7 deš. vakarų aukštaičių kauniškių daugiaskiemenių daiktavardžių kirčiavimo ypatybes, aptarti jų akcentinius modelius ir nustatyti vakarų aukštaičių kauniškių patarmės akcentuacijos polinkius.        

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.