Nr. 14 (2020)

Nr. 14 (2020)

Lietuvių kalba
Publikuota 2020-06-10

Straipsniai

Laura Brazaitienė
Kauno apylinkių šnektos rankraštinių šaltinių duomenimis
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
1-21
PDF
Audronė Šolienė
Anglų kalbos KIND OF ir SORT OF: vertimo atitikmenų analizė dvikrypčiame lygiagrečiajame tekstyne
Santraukos peržiūros 44 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65
1-32
PDF
Veslava Čižik-Prokaševa
LENKĖ dabartinės lietuvių kalbos tekstyne
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 85
1-12
PDF
Jolanta Šinkūnienė | Erika Jasionytė-Mikučionienė | Anna Ruskan | Audronė Šolienė
Diskurso žymikliai lietuvių kalboje: reikšmės ir funkcijų kaitos aspektai
Santraukos peržiūros 86 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 149
1-78
PDF
Jolita Ančlauskaitė
Nurodymų raiška ir kaita priešmokyklinio amžiaus vaikų kalboje
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
1-21
PDF
Simona Vyniautaitė
Plungės geolektas regresyvinės balsių I, U asimiliacijos požiūriu
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57
1-19
PDF