Nr. 4 (2010)

Nr. 4 (2010)

Lietuvių kalba
Publikuota 2010-10-25

Straipsniai

Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
Konstrukcijų su ʻbūdamas’ semantika ir morfosintaksinės raiškos polinkiai
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
1-13
PDF
Aldona Paulauskienė
Dėl būtųjų laikų interpretavimo svarbesniuose lietuvių kalbos gramatikos darbuose
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
1-6
PDF
Silvija Papaurėlytė-Klovienė
Kaimyninių tautų atstovai ir jų nacionalinio charakterio specifika lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
1-8
PDF
Daiva Murmulaitytė
Leksema tradiciniame žodyne ir elektroninėje leksikos duomenų bazėje
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
1-19
PDF
Anna Ruskan
Evidencialumo raiškos priemonės lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
1-10
PDF
Edita Butkauskaitė
Nazalizacija: samprata ir tyrimai
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
1-19
PDF
Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Daiktavardžio paradigmų produktyvumas: skolinių morfologinio įforminimo ir fleksijų varijavimo analizė
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
1-12
PDF
Veslava Čižik-Prokaševa
Laisvieji antriniai predikatyvai
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
1-19
PDF
Erika Rimkutė | Jūratė Raižytė
Morfologinis skolinių adaptavimas lietuvių kalboje
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
1-12
PDF

Recenzijos

Eglė Bukantytė
V. Vasiliauskienė. Lietuvių kalbos žodžių tvarka XVI–XIX a. Atributinės frazės
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
1-3
PDF