Leksema tradiciniame žodyne ir elektroninėje leksikos duomenų bazėje
Straipsniai
Daiva Murmulaitytė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2010-10-25
https://doi.org/10.15388/LK.2010.22856
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Murmulaitytė D. (2010) „Leksema tradiciniame žodyne ir elektroninėje leksikos duomenų bazėje“, Lietuvių kalba, (4), p. 1-19. doi: 10.15388/LK.2010.22856.

Santrauka

Pasitelkus pavyzdžius iš įvairių žodynų (lietuvių ir kitų kalbų), straipsnyje siekiama atsakyti į klausimus: 1) kas aiškinamuosiuose žodynuose pateikiama kaip atskiros daugiareikšmio leksikografinio vieneto reikšmės; 2) kaip gali kisti leksemos ar viso leksikografinio vieneto apibrėžtis priklausomai nuo jų pateikimo (realią konkrečios leksemos apibrėžtį palyginus su pateikiama daugiareikšmio leksikografinio vieneto straipsnyje ir susieta su kitomis leksemomis); 3) kiek ir kaip nukenčia (jei apskritai nukenčia) duomenų tikslumas, formuojant tradicinį leksikografinį straipsnį, kai duomenis stengiamasi pateikti kuo taupiau, formos požiūriu racionaliau ir pan.; 4) kodėl pagrindiniu „Dabartinės lietuvių leksikos duomenų bazės“ struktūros vienetu pasirinkta leksema, o ne visas leksikografinis vienetas, kurio straipsnis tradiciškai sudaro spausdintinio žodyno struktūros pagrindą. 
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.