Ar verta drenuoti pilvaplėvės ertmę atlikus planinę laparoskopinę cholecistektomiją?
-
Linas Urbanavičius
Roman Kartašov
Juozas Juočas
Saulius Bradulskis
Donatas Venskutonis
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2011.1.2083
PDF

Kaip cituoti

1.
Urbanavičius L, Kartašov R, Juočas J, Bradulskis S, Venskutonis D. Ar verta drenuoti pilvaplėvės ertmę atlikus planinę laparoskopinę cholecistektomiją?. LS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos1 d.];9(3-4):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2083

Santrauka

Linas Urbanavičius1, Roman Kartašov2, Juozas Juočas1, Saulius Bradulskis1, Donatas Venskutonis1

1 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bendrosios chirurgijos klinika,
Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas
2 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

El. paštas: ulinas@gmail.com

Tikslas
Įvertinti pilvaplėvės ertmės drenavimo teikiamą naudą ir trūkumus atlikus planinę laparoskopinę cholecistektomiją.

Metodai
Retrospektyvi 10 metų planinės laparoskopinės cholecitektomijos atvejų analizė. Palyginta operacijos ir gulėjimo ligoninėje trukmė, komplikacijų skaičius ir pobūdis, pakartotinių operacijų reikalingumas pacientų grupėse su ir be pilvaplėvės ertmės dreno. Vertinta drenavimo trukmė, sekrecijos pro dreną kiekis ir pobūdis, pooperacinių komplikacijų ryšys su pilvaplėvės ertmės drenavimu. Dviejų grupių parametriniams duomenims palyginti taikytas Stjudento t kriterijus, neparametrinių duomenų grupėms palyginti – Mano ir Vitnio kriterijus. Kokybinių požymių tarpusavio priklausomumui patikrinti taikytas chi kvadrato kriterijus. Skirtumas laikytas statistiškai reikšmingu, kai p < 0,05.

Rezultatai
2001–2010 metais atliktos 3196 planinės laparoskopinės cholecistektomijos. Pilvaplėvės ertmė drenuota 895 pacientams (28 %). Operacijos ir gulėjimo ligoninėje trukmė buvo statistiškai reikšmingai ilgesnė, kai buvo drenuojama. Iš viso įvyko 30 chirurginių pooperacinių komplikacijų: 26 – pacientams su drenais ir 4 – be drenų. Pakartotinai operuota 13 pacientų su drenais ir nė vieno – be drenų. Ketvirtadaliui pacientų sekrecijos pro dreną nebuvo, 64 % bendras išsiskyrusio skysčio kiekis neviršijo 100 ml, o 11 % – viršijo.

Išvados
Drenavimas atlikus planinę laparoskopinę cholecistektomiją labai pailgina gulėjimo ligoninėje trukmę, nepadeda išvengti pooperacinių komplikacijų ir pakartotinių operacijų. Profilaktinis drenavimas nereikalingas, jeigu operuojant nebuvo komplikacijų.

Reikšminiai žodžiai: laparoskopinė cholecistektomija, drenavimas.

Is it worth draining the peritoneal cavity after elective laparoscopic cholecystectomy?

Linas Urbanavičius1, Roman Kartašov2, Juozas Juočas1, Saulius Bradulskis1, Donatas Venskutonis1

1 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bendrosios chirurgijos klinika,
Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas
2 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

E-mail: ulinas@gmail.com

Purpose
The purpose of the study was to assess the benefits and drawbacks of the peritoneal cavity drainage after elective laparoscopic cholecystectomy.

Methods
A retrospective analysis of elective laparoscopic cholecystectomy cases over 10 years was performed. The duration of surgery, length of in-hospital stay, the number and nature of complications and the need for reoperation were compared in patient groups with and without abdominal cavity drain. The duration of drainage, the amount and type of secretion through the drain were evaluated and the relation between postoperative complications and peritoneal cavity drainage was assessed. For the two-group comparison of parametric data, Student’s t test was applied, and the Mann–Whitney criteria were used for non-parametric data. Chi-square criteria were applied to test the interdependence of qualitative data. The difference was considered statistically significant at p < 0.05.

Results
From 2001 to 2010, 3196 elective laparoscopic cholecystectomies were performed. The abdominal cavity was drained in 895 cases (28%). The duration of surgery and the length of in-hospital stay were significantly longer when the peritoneal cavity had been drained. In total, 30 surgical complications were observed: 26 in the drained group and 4 in the non-drained group. In 13 cases with drainage a reoperation was required, and no patient without a drain was reoperated. In a quarter of patients, no secretion through the drain was observed. In 64 percent of the patients, the total amount of secretion did not exceed 100 ml, and in 11 percent of the cases it was more significant.

Conclusions
Drainage after elective laparoscopic cholecystectomy significantly increases the length of in-hospital stay and does not prevent postoperative complications and reoperations. Prophylactic drainage is unnecessary, if no complications have occurred during surgery.

Keywords: laparoscopic cholecystectomy, drainage.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>