Vyresnio amžiaus žmonių apendicito ypatumai
-
Donatas Venskutonis
Virmantas Daubaras
Juozas Kutkevičius
Jelena Kornej
Publikuota 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2003.1.2436
PDF

Kaip cituoti

1.
Venskutonis D, Daubaras V, Kutkevičius J, Kornej J. Vyresnio amžiaus žmonių apendicito ypatumai. LS [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos7 d.];1(1):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2436

Santrauka

Donatas Venskutonis1, Virmantas Daubaras1, Juozas Kutkevičius1, Jelena Kornej2
1 Kauno medicinos universiteto Bendrosios chirurgijos klinika, 2-oji Kauno klinikinė ligoninė
2 Kauno medicinos universitetas

Įvadas / tikslas

Apendicitas yra viena iš dažniausių ūminių chirurginių pilvo ligų. Per gyvenimą ūminiu apendicitu suserga apie 7 % visos populiacijos. Literatūros duomenimis, ūminis apendicitas sudaro apie 5 % visų ūminių pilvo ligų vyresnio amžiaus grupėje. Šio darbo tikslas – išanalizuoti KMU Bendrosios chirurgijos klinikoje (II KKL) 1991–2000 metais gydytų vyresnio amžiaus žmonių apendicito formas, diagnostinio laikotarpio trukmę, bendrą gulėjimo stacionare laiką, komplikacijų ir baigčių aspektus, šiuos duomenis palyginti su jaunesnių kaip 65 metų ūminiu apendicitu sergančių ligonių grupe.

Metodai

Tyrimo metu retrospektyviai buvo išanalizuotos 1991–2000 m. gydytų nuo įvairių ūminio apendicito formų asmenų ligos istorijos, siekiant įvertinti ligos trukmę, diagnostinio laikotarpio trukmę, ligos formą, gulėjimo stacionare trukmę, komplikacijas, mirštamumą ir palyginti šiuos duomenis dviejų amžiaus grupių: iki 65 metų ir daugiau kaip 65 metų. Tiriant istorijas buvo kreipiamas dėmesys į diagnostinio laikotarpio trukmę iki operacijos, operacijos metu nustatytą apendicito formą, stacionarinio gydymo trukmę, buvusias komplikacijas ir baigtį.

Rezultatai

1991–2000 m. nuo įvairių ūminio apendicito formų iš viso buvo gydyti 2378 ligoniai: pirmoje grupėje (iki 65 m.) buvo 2220 ligonių (92,51 %), antroje – 158 ligoniai (7,49 %). Pirmos grupės operuota 2130 ligonių (95,94 %), antros – 145 ligoniai (91,7 %). Vertinant apendicito formas, antroje amžiaus grupėje buvo gerokai daugiau gangreninių perforacinių nei pirmoje grupėje (p = 0,0014), o šioje – daugiau flegmoninių (p < 0,0010). Pirmos grupės ligoniai iki operacijos ligoninėje gulėjo 2,3 val., antros – 4,11 val. (p < 0,05). Bendras gulėjimo laikas pirmos grupės ligonių buvo 6,77 paros, antros – 11,14 paros (p < 0,05).Pooperacinių komplikacijų pirmoje grupėje buvo 151 (7,1 %), antroje – 31 (21,3 %), (p = 0,0151). Mirštamumas antroje grupėje sudarė 3,4 %, pirmoje grupėje mirusių nebuvo.

Išvados

Vyresnio amžiaus žmonės serga sunkesnėmis apendicito formomis, jų ikioperacinis ir bendras gulėjimo laikas yra ilgesnis (skirtumas statistiškai patikimas), pooperacinės komplikacijos sunkesnės ir dažnesnės (skirtumas statistiškai patikimas), visi mirusieji buvo vyresnio amžiaus žmonės, sirgę sunkiomis perforacinio apendicito formomis.

Prasminiai žodžiai: apendicitas, vyresnio amžiaus ligoniai.

Appendicitis - peculiarities in elderly patients

Donatas Venskutonis1, Virmantas Daubaras1, Juozas Kutkevičius1, Jelena Kornej2

Background / objective

Appendicitis is one of the most prevailing acute surgical abdominal diseases. According to literature data, acute appendicitis makes 5% of all acute diseases among elderly patients. The aim is to analyse the forms of appendicitis among elderly patients treated in KMU General Surgery Clinic (II KKL) in 1991–2000, as well as the duration of the diagnostic period, general duration of patients’ stay in hospital, the aspects of complications and mortality as compared to those in patients under 65 years of age.

Methods

Medical histories of the patients treated for acute appendicitis in 1991–2000 were analysed retrospectively. The patients were divided into two age groups: group 1 – under 65 years of age; group 2 – older than 65. The following criteria were evaluated: form of the disease, duration of diagnostic period; duration of stay in hospital; complications, mortality. These data were compared in both age groups.

Results

In 1991–2000, a total of 2378 patients were treated for various forms of acute appendicitis. There were 2220 patients (91.1%) in group 1 and 158 (7.49%) in group 2. In group 1, 2130 patients (95.94%) and in group 2, 145 (91.7%) were operated on. In group 2 there were more gangrenous perforated acute appendicitis forms than in group 1 (p = 0.0014) and in group 1 there were more phlegmonic forms of appendicitis (p < 0.001). As to the time of stay in hospital before operation, in group 1 it was 2.3 h and in group 2 4.11 h (p < 0.05). The mean stay in hospital in group 1 was 6.77 days and in group 2 11.14 days (p < 0.05). The number of postoperative complications was 151 (7.1%) in group 1 and 31 (21.3 %) in group 2 (p = 0.0151). Mortality in group 2 was 3.4%, while in group 1 nobody died.

Conclusions

Elderly people fall ill with more grave forms of appendicitis; their stay in hospital before the operation and total stay in hospital is longer, the postoperative complications are more severe and more fequent; the differences are statistically reliable; all lethal cases were elderly patients ill with severe forms of perforated appendicitis.

Keywords: appendicitis, elderly patients.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai