Relaparotomija po pilvo traumų
-
Jonas Dauderys
Donatas Venskutonis
Publikuota 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.4.2352
PDF

Kaip cituoti

1.
Dauderys J, Venskutonis D. Relaparotomija po pilvo traumų. LS [Prieiga per internetą]. 2004 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio27 d.];2(4):0-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2352

Santrauka

Jonas Dauderys, Donatas Venskutonis
Kauno medicinos universiteto
Bendrosios chirurgijos klinika,
VšĮ II Kauno klinikinė ligoninė
Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas
El. paštas: donas@medi.lt

Tikslas

Aptarti pilvo traumos diagnostikos ir gydymo problemas, išanalizuoti gydymo (relaparotomijų) rezultatus, palyginti juos su aprašytais literatūroje.

Ligoniai ir metodai

Išanalizuotos 1981–1999 m. nuo uždaros (792) ir atviros (414) pilvo traumos gydytų 1206 ligonių ligos istorijos. Įtarus vidaus organų sužalojimą atliktos 395 laparotomijos.

Rezultatai

82 (96,4%) operuoti ligoniai pasveiko, 13 (3,4%) – mirė. Dėl pooperacinių komplikacijų 25 (6,5%) ligoniams atlikta relaparatomija. Penkiolikai ligonių relaparotomija atlikta dėl išplitusio ar riboto peritonito, aštuoniems – dėl ankstyvo žarnyno nepraeinamumo ir dviem – dėl vidinio kraujavimo. Iš jų 20 (80%) ligonių pasveiko, o 5 (20%) mirė. Dviem ligoniams atlikta po dvi pakartotines operacijas.

Išvados

Relaparotomija turi būti motyvuota, ankstyva, optimalios apimties, pašalinti komplikacijos priežastį. Maitinamoji mikrojejunostomija turi būti sudėtinė tokios operacijos dalis. Programuota relaparotomija šiuolaikinėmis diagnostikos ir gydymo sąlygomis atliekama labai retai.

Reikšminiai žodžiai: pilvo trauma, diagnostinė echoskopija, laparocentezė, laparoskopija, relaparatomija

Relaparotomy after abdominal trauma

Jonas Dauderys, Donatas Venskutonis

Objective

To define abdominal trauma diagnostics and treatment problems, analyze treatment results (including relaparotomies), and compare them with literature data.

Patients and methods

From 1981 till 1999 we treated 1206 patients with blunt (792) and open (414) abdominal trauma. Laparotomy was performed in 395 patients.

Results

389 patients (96.4%) were healed, and 13 died (3.4%). Relaparotomy was performed in 25 patients (6.5%) due to post–operative complications. 15 laparotomies were performed because of diffuse or local peritonitis, 8 – because of ileus, and 2 – because of intra abdominal hemorrhage. Twenty patients were healed (80%), and 5 died (20%). In 2 patients relaparotomies were performed twice.

Conclusions

Relaparotomy must be motivated, timely, and must certainly remove cause of the complication. Formalion of feeding microjejunostomy should be a component of the relaparotomy. In case of diffuse peritonitis a repeated programmed relaparotomies nowdays are not advisable.

Keywords: abdominal trauma, diagnostic ultrasaund, laparocenthesis, laparoscopy, relaparotomy

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai